Sökning: "BREEAM"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet BREEAM.

 1. 1. Miljöcertifieringens roll i byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Jonathan Bornhager; Jens By; [2018]
  Nyckelord :miljöcertifiering; byggprocessen; miljöbyggnad; breeam; leed; svanen; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetet har som mål att beskriva miljöcertifieringars påverkan på byggprocessen och hur framtiden för miljöcertifieringar ser ut. Examensarbetet jämför de olika miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen mot varandra där fördelar och nackdelar beskrivs. LÄS MER

 2. 2. Är det lönsamt att investera i gröna byggnader på den kommersiella fastighetsmarknaden?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Erik Brandt; Johan Björndal; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om det är det ekonomiskt försvarbart att investera i gröna byggnader utifrån ett fastighetsägarperspektiv. Idag svarar fastighets- och byggsektorn för en tredjedel av Sveriges energianvändning och miljömedvetenheten ökar alltmer från allmänheten. LÄS MER

 3. 3. Building certification as a driver in green building design : The holistic apporach of WELL

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Isabella Labartino; [2018]
  Nyckelord :WELL; Miljöbyggnad; BREEAM-SE; LEED-IT; gap; concept; feature; health; well-being;

  Sammanfattning : Construction industry is based on the evaluation of building environmental impact. The current situation shows buildings reaching high standards in the field of environmental sustainability, but they often neglect occupants' satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Miljöcertifieringar av kommersiella fastigheter : En marknadsbild

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Hofstrand; Mikael Valdenström; [2018]
  Nyckelord :Buildings; environmental certification systems; opinion; market analysis; Byggnader; miljöcertifieringssystem; uppfattning; marknadsbild;

  Sammanfattning : Denna rapport har till syfte att belysa varför förvaltande fastighetsbolag, med en långsiktig ägarstrategi på sitt fastighetsbestånd, väljer att miljöcertifiera sina lokaler. Samt hur de upplever investeringskostnaden som en certifiering medför, om de ser några problem eller brister i systemen och vad de tror om framtiden för miljöcertifieringar. LÄS MER

 5. 5. Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Adam Andersson; [2017]
  Nyckelord :BREEAM; LEED; WELL; Miljöbyggnad; sustainability; property; investors; profitability; ecology; social; health; property valuation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Titel: Lönsam hållbarhet? En studie om hållbarhetscertifieringar på svensk fastighetsmarknad Författare: Adam Andersson Handledare: Anne Landin – Professor, Avdelningen för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Mikael Strand, fd. Verksamhetsområdeschef, Midroc Property Development Magnus Skiöld, VD, Midroc Property Development Examinator: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelningen för byggproduktion Syfte och problem: Studien syftar till att utreda hur en hållbarhetscertifiering påverkar en fastighets värde, och om hållbarhetscertifiering är lönsamt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BREEAM.

Din email-adress: