Sökning: "BUILD"

Visar resultat 1 - 5 av 3181 uppsatser innehållade ordet BUILD.

 1. 1. The history of Skurup - What people from Skåne know!

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandra Nilsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper is aim to get answer to the question The history of Skurup – what people from Skåne know. To get an answer for this question is it necessary to do a survey. This paper is build on this survey and it is only people that have lived or live in Skåne that is picked up, the other that have answer has been outsourced. LÄS MER

 2. 2. To Deal or not to Deal The Impact of Uncertainty on Corporate Finance Transactions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Lorenzo Anolli; [2017]
  Nyckelord :uncertainty; IPO; corporate debt; corporate finance transactions; policy uncertainty;

  Sammanfattning : In this paper, we analyze to what extent uncertainty levels have historically impacted corporate finance transaction flows. Over 16 years and 8 countries, we first build an uncertainty index (UIX) and then we put it to work to assess the effect of uncertainty on debt issuance, equity issuance, and mergers and acquisitions. LÄS MER

 3. 3. När  organisationer berättar : En multimodal kritisk diskursanalys av Airbnbs Corporate storytelling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Manja Bååt; [2017]
  Nyckelord :Storytelling; Corporate storytelling; Multimodal kritisk diskursanalys; Airbnb; narrativ;

  Sammanfattning : Today the society is bombarded with advertisement, and therefore it is a great challenge fororganizations to reach the audience with their message. One way for organizations to distinguish themselves from others is to create a story and build their marketing around that story. LÄS MER

 4. 4. ”Förtroende är A och O” - En undersökning om förtroende- skapande i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Nilsson; Louise Hultemark; Victor Zuch; Malin Åkerberg; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; Affärsrelation; Venturekapitalist; Entreprenör.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Denna uppsats ämnar att studera hur förtroende skapas i affärsrelationer mellan venturekapitalister och entreprenörer. Detta leder oss till att undersöka följande förtroendeskapande faktorer; målkongruens och delade värderingar, kontrakt, tidsperspektiv, avsaknad av konflikter och kommunikation. LÄS MER

 5. 5. Den säkerhetiserade migrationspolitiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriella Galakvosciute; [2017]
  Nyckelord :säkerhetisering; Migrationskris; säkerhetiseringsprocess; Köpenhamnsskolan; diskursanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As the migration crisis occured, the Swedish prime minister Stefan Löfven declared that we should not build the walls, but instead we should help people fleeing from war. However, shortly after this, the number of asylum seekers in Sweden reached its highest level and it became a challenge for the Swedish asylum system and other vital societal functions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BUILD.

Din email-adress: