Sökning: "BUILD"

Visar resultat 1 - 5 av 4062 uppsatser innehållade ordet BUILD.

 1. 1. Förtroende – Enkelt att fördärva, svårt att förvärva

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tuva Hansson; Teo Kristjansson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Media trust; trust; media;

  Sammanfattning : Purpose: The main purpose of this study is to examine how the individuals, who is a part of ourfocus groups, themselves experience their own trust or not trust for media in order to illustrate howit looks for these individuals. This is because we won't be able to draw a general conclusion. LÄS MER

 2. 2. Traditionella material och konstruktioner – hur de kan bidra till en mer cirkulär och hållbar husproduktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Isak Blomster; [2018-09-05]
  Nyckelord :Hållbart byggande; traditionellt byggande; nybyggnation; cirkulär ekonomi; komposterbara hus; vagga-till-vagga;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp, 2018.... LÄS MER

 3. 3. Kommunikation vid förändringsarbete. Hur kommunikation kring implementering av en statlig reform påverkat de anställdas benägenhet att acceptera förändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Selén; Nelly Bertilsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is important for organizations to be able to adapt to change. By implementing new changesthey are able to stay relevant and prosper. A critical factor when doing this is the ability toaccurately communicate change to the employees. LÄS MER

 4. 4. A strategic stakeholder mapping for the modular data center industry in Scandinavia: A case study of Swedish Modules AB

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Lorenzo Ciuffi; [2018-08-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 5. 5. ETF OWNERSHIP AND THE VOLATILITY OF U.S. STOCKS

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Max Hansson; Oscar Perers; [2018-07-16]
  Nyckelord :Exchange traded funds; volatility; arbitrage;

  Sammanfattning : This thesis explores the effect ownership by exchange traded funds have on the volatility of their underlying securities. We build upon the research conducted by Ben-David, Franzoni and Moussawi (2017a) and first replicate the results presented by them that ownership by exchange traded funds increase volatility. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet BUILD.

Din email-adress: