Sökning: "Bank Lending"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden Bank Lending.

 1. 1. The Effect of Capital Requirements on Bank Lending to Small and Medium-Sized Enterprises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Gustavsson; Jonathan Taheri; [2017-07-25]
  Nyckelord :Small and Medium-Sized Enterprises; Basel III; Capital Requirements; Regulatory Capital; Bank Lending; Europe; System Generalized Method of Moments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Ansvarsfull kreditgivning : En studie om bankers kreditgivning till företag ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Cecilia Jarnbo; [2017]
  Nyckelord :responsible lending; bank; credit; corporate financing; risk; environment and sustainability; ansvarsfull kreditgivning; bank; utlåning; företagsfinansiering; risk; miljö och hållbarhet;

  Sammanfattning : Klimatförändringar är något som påverkar oss alla. Om vi inte förändrar vårt sätt att leva kommer vår planet att skadas och vår livsstil dramatiskt att förändras. LÄS MER

 3. 3. Hur kan Sustainability Management Control Systems användas för att integrera hållbar utveckling inom banksektorn?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Sandra Häger; Emma Falk; [2017]
  Nyckelord :Banking on shared value; BSV; Banking sector; Creating shared value; CSV; Ekobanken; Sustainable Development; Management tools; Sustainability Management Control Systems; SMCS; Banking on shared value; BSV; Banksektorn; Creating shared value; CSV; Ekobanken; Hållbar utveckling; Styrningsverktyg; Sustainability Management Control Systems; SMCS;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett aktuellt ämne i dagens samhälle och det ställs allt högre krav på att företag ska ta sitt ansvar för att bidra till en hållbar utveckling. Bankerna är de aktörer som kan styra hur kapital ska investeras och har därmed stor makt och mycket att vinna på att främja en hållbar utveckling i samhället. LÄS MER

 4. 4. Credit tightening and financial debt sustainability: a panel approach to Italian firm-level data

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Chiara Billi; [2017]
  Nyckelord :panel data; corporate distress; bank lending; credit rationing;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how the macroeconomic shock caused by the sovereign debt crisis of 2012, through its impact on credit markets, was transmitted to the debt sustainability of Italian manufacturing firms. Using original panel data on 12,103 firms and adopting a fixed effects strategy I test the existence and the impact of the bank lending and balance sheet transmission channels on corporate debt sustainability. LÄS MER

 5. 5. Effekter på bostadsmarknaden av stabiliseringspolitiska åtgärder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jacob Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsskatt; Kapitalvinstskatt; Skuldkvotstak; Amorteringskrav; Ränteavdrag; Bostadsmarknad; Home mortgage interest deduction; Amortization requirement; Debt-to-income ratio limit; Capital gains tax; Property tax; Housing market; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A current topic in Swedish politics is the increasing household debt, particularly in the metropolitan areas. The Swedish Central Bank and the Financial Supervisory Authority have made proposals for several policies, to inhibit a continued growth of the household debt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bank Lending.

Din email-adress: