Sökning: "Banks"

Visar resultat 1 - 5 av 1383 uppsatser innehållade ordet Banks.

 1. 1. Digital Nomad Lifestyle : A field study in Bali

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Julia Haking; [2018]
  Nyckelord :Digital nomad; knowledge society; knowledge spillover; entrepreneurial mindset; virtual knowledge work; gig economy; freedom; digital nomad community; Bali;

  Sammanfattning : The digital age has unleashed limitless opportunities and transformed how we work, play and live. As a result, more people embrace the digital nomad lifestyle to fulfill both personal and professional goals. This research assesses the advantages and disadvantages that are associated with this lifestyle. LÄS MER

 2. 2. The Implications of Financial Network Architecture on the Stability of a Banking System

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Michal Tulwin; [2018]
  Nyckelord :Banking Crisis; Financial Market; Insolvency; Network Formation;

  Sammanfattning : The structure of interbank connections affects financial system's resilience to shocks. This thesis determines the implications of network's architecture on stability of a banking system. LÄS MER

 3. 3. Icke-destruktiva mätningar av fröers fuktinnehåll för att avgöra minimumtorktiden för fröer som ska långtidbevaras

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :David Nimblad Svensson; [2018]
  Nyckelord :ERH; EMC; fuktinnehåll; frö; långtidsbevaring; genbank; torkningskurvor; hygrometer;

  Sammanfattning : För långtidsbevarandet av fröer har fuktinnehållet stor betydelse. Hos genbanker är mängden frö ofta begränsat vilket gör att en icke-destruktiv metod är önskvärd. En sådan metod utnyttjar att fröers fuktinnehåll förändras utefter vad luftfuktigheten är i den omgivande miljön. LÄS MER

 4. 4. Machine learning and spending patterns : A study on the possibility of identifying riskily spending behaviour

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Mathias Holm; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; Unsupervised learning; clustering; credit assessment; spending patterns;

  Sammanfattning : The aim of this study is to research the possibility of using customer transactional data to identify spending patterns among individuals, that in turn can be used to assess creditworthiness. Two different approaches to unsupervised clustering are used and compared in the study, one being K-means and the other an hierarchical approach. LÄS MER

 5. 5. Sociopolitiska matematikklassrum en kunskapsöversikt om hegemonier i det matematiska utbildningslandskapet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Evelina Wessberg; Fredrika Bydén; [2018]
  Nyckelord :mathematics; education; socio-political; socio-cultural;

  Sammanfattning : Over the past 30 years, the mathematics education research community has incorporated more socio-cultural perspectives into its ways of understanding and examining teaching and learning. An expanding global community require an inclusive discipline, where issues such as social justice and equity are addressed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Banks.

Din email-adress: