Sökning: "Barbara Davies"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barbara Davies.

  1. 1. Metoder för lärande i en skola för elever med dyslexi/ Methods of learning at a school for pupils with dyslexia

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Britt Elmquist; [2015]
    Nyckelord :dyslexi; metakognition; scaffolding; skola; dyslexia; metacognition; school;

    Sammanfattning : Abstract/Sammanfattning Problemområde Får elever med dyslexi det stöd som de har behov av och rätt till i en dyslexiskola? Syfte och preciserade frågeställningar Det övergripande syftet med mitt examensarbete är att undersöka pedagogiska metoder för lärande i en dyslexiskola och om skolans metoder är överförbara till andra grund- och gymnasieskolor. Syftet är att få svar på vilka uppfattningar, upplevelser och erfarenheter som eleverna, specialpedagogerna samt rektor har. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Barbara Davies.

Din email-adress: