Sökning: "Barbara Zareba"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Barbara Zareba.

  1. 1. Förtroendefaktorer för läkemedelsförsäljning på Internet

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

    Författare :Barbara Zareba; [2002]
    Nyckelord :Förtroende; trust; Apotek online; läkemedelsförsäljning online.;

    Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen är en studie vars syfte är att analysera hur centrala faktorer för upprättande av förtroende för läkemedelsförsäljning via Internet kan beskrivas, samt hur kunskap om dessa faktorer kan stödja design av förtroende med tanke på e-handel med läkemedel.Arbetet baseras på teoristudier samt en kvalitativ empirisk undersökning med hjälp av intervjuer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Barbara Zareba.

Din email-adress: