Sökning: "Barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 549 uppsatser innehållade orden Barn i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Inkludering av barn med särskilda behov i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers arbete och synsätt för att barn med särskilda behov ska inkluderas i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Gottschalk; Camilla Melander; [2018]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; värdegrund; pedagog; barn i behov av särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att belysa hur pedagoger arbetar för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolan och i förskoleklassen. Studien belyser även frågan om vad som menas med inkludering och hur de själva ser på begreppet inkludering. LÄS MER

 2. 2. Hur skapas bilden av en elev i behov av särskilt stöd?- En textanalys av åtgärdsprogram i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Hansson; Eva Wesonius; [2018]
  Nyckelord :åtgärdsprogram; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hansson, Marie & Wesonius, Eva (2018). Hur skapas bilden av ett barn i behov av särskilt stöd? Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Grönstrand; Hanna Andersson Granström; [2018]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; inkludering; lärandemiljö; specialpedagog; åldersblandad och åldershomogen barngrupp.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Cecilia Grönstrand och Hanna Andersson Granström (2018) Ålderssammansättningens betydelse för barn i behov av särskilt stöd i förskolan (The significance of age composition for preschool children in need of special support). Specialpedagogprogrammet, Lärande och Samhälle, Skolutveckling och Ledarskap, Malmö Universitet. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan förskola och föräldrar med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Åkesson; [2018]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; samverkan; föräldrar; ;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att få en vidgad syn på samverkan mellan pedagoger i förskolan och föräldrar till barn i behov av särskilt stöd. Jag vill få en bild av pedagogers och föräldrars upplevelser kring samverkan för att på så sätt upptäcka nya verktyg att arbeta med för att förbättra samverkan. LÄS MER

 5. 5. Barn som utmanar i förskolans verksamhet. : En enkätstudie om pedagogers erfarenhet av barn med ADHD och barn som "utmanar" lite extra i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Amanda Yngvesson; Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola* Linda Palla*; funktion* förskol*; Särskilt stöd* Barn*. ADHD; utmanande beteende; Barn med ADHD; Barn som utmanar; Barn i behov av särskilt stöd; Lågaffektivt bemötande; utåtagerande beteende.;

  Sammanfattning : Förskolans verksamhet är en plats som är till för alla barn, med en rådande omsorgspedagogik och synssätt att alla barn ska bli sedda, stödjas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och behov. Med alla barn menar vi även de barn som på något vis utmanar förskollärare lite extra, genom att avvika från normer, förväntningar och med beteenden eller utbrott som kommer som blixtar från en klar himmel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Barn i behov av särskilt stöd.

Din email-adress: