Sökning: "Barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 526 uppsatser innehållade orden Barn i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Barns erfarenheter av att växa upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Wiberg; Edith Hartill; [2017-02-13]
  Nyckelord :children of impaired parents; experience; mental health; child development; mental illness; children of mentally ill parents; lived experience;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och fortsätter öka. Det är ett stort antal avde som drabbas av psykisk ohälsa som har barn. Forskning visar att det är många av barnensom far illa om de inte får stöd och uppmärksammas. Uppväxt i en familj med psykisk ohälsakan få konsekvenser för barnen även senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Problemskapande beteende hos barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; Barn i ett problemskapande beteende; Förebyggande insatser; Specialpedagogik; Systemteori;

  Sammanfattning : Nilsson, Charlotte (2017). Problemskapande beteende hos barn i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 4. 4. Dragarbarn - för vems skull?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Nilsson; Marie Persson; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; dragarbarn; inkludering integrering; specialpedagogik; turtagning;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att observera några samlingar på en integrerad förskoleavdelning för att se om det finns likheter och skillnader i bemötandet av dragarbarn jämfört med barn i behov av särskilt stöd. Undersökningen syftar också till att jämföra det bemötande dragarbarn får på en integrerad avdelning jämfört med barn med typisk utveckling på ordinarie avdelning. LÄS MER

 5. 5. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan - möta barn på deras egna språkliga villkor

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annika Larsson; Suzana Sörling Cavrak; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nyckelord: Pedagogiska verktyg, språkutveckling, språkutvecklande arbetssätt, språkstödjande arbetssätt och barn i behov av särskilt stöd. AbstractSyfte: Syfte med studien var att undersöka hur barn i förskolan med försenad språkutveckling identifieras och vilka pedagogiska arbetssätt som används för att stödja barns språkutveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Barn i behov av särskilt stöd.

Din email-adress: