Sökning: "Barn i behov av särskilt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 519 uppsatser innehållade orden Barn i behov av särskilt stöd.

 1. 1. Barns erfarenheter av att växa upp med en förälder som lider av psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ebba Wiberg; Edith Hartill; [2017-02-13]
  Nyckelord :children of impaired parents; experience; mental health; child development; mental illness; children of mentally ill parents; lived experience;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och fortsätter öka. Det är ett stort antal avde som drabbas av psykisk ohälsa som har barn. Forskning visar att det är många av barnensom far illa om de inte får stöd och uppmärksammas. Uppväxt i en familj med psykisk ohälsakan få konsekvenser för barnen även senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Får jag vara med? : En studie om inkludering/exkludering i den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolin Smail; Frida Knudsen; [2017]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; inkludering; exkludering; den fria leken;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka inkludering/exkludering av barn i vardagliga aktiviteter på förskolan. Vår forskningsfråga är ˮHur inkluderas/exkluderas barn i den fria leken med andra barn på förskolan?ˮ. LÄS MER

 3. 3. Inkludering är att varje enskilt barn får känna bekräftelse och må bra

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Julia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares uppfattning om de två olika begreppen barn i behov av särskilt stöd och inkludering. Studien tar också upp hur förskollärarna uppfattar sitt eget agerande för en inkluderande förskoleverksamhet. LÄS MER

 4. 4. "Dessa barn har väldans tur" - En studie om förskollärares förkunskaper och förutsättningar att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sasha Gagic; Helena Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; Språkstöd; Språkstörning; Stödinsatser;

  Sammanfattning : Vi fokuserar i vår studie på begreppet språkstörning och har undersökt förutsättningarna som förskollärarna har för att uppmärksamma och ge stöd till barn med språkstörning. Malmö Stads gemensamma mål ”Alla barns rätt till stöd” tillsammans med läroplanens mål fick oss att fundera över vilket ansvar förskollärare egentligen har att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Perspectives through a "Keyhole" - A study og visibility of pupils in elementary school

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Camilla Mathiasson; Suzanne Alkewall; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstrakt Alkewall, Suzanne och Mathiasson, Camilla (2017). Perspektiv genom ett ”Nyckelhål” . Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Barn i behov av särskilt stöd.

Din email-adress: