Sökning: "Barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade ordet Barnhälsovård.

 1. 1. Att väga sina ord : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katrin Nellström; Hanna Tolf; [2017]
  Nyckelord :övervikt; barn; barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; distriktssköterska; föräldrar; folkhälsa; känsligt ämne;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem. Forskning visar att barn som har övervikt eller fetma i låg ålder tenderar att ha det även i vuxen ålder. På barnavårdcentralen finns kunskap och förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och att uppmärksamma övervikt eller fetma på ett tidigt stadium hos barn. LÄS MER

 2. 2. Samtal på barnavårdscentralen : Specialistsjuksköterskans upplevelse av samtal med föräldrar till barn med övervikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katarina Borsand Bååth; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :specialistsjuksköterska; barnhälsovård; överviktiga barn; upplevelser; föräldrar; riktlinjer; samtal;

  Sammanfattning : Specialistsjuksköterskor som arbetar på barnavårdscentralen har en stor roll med att hjälpa barn med övervikt genom att samtala med föräldrarna så barnet får ett hälsosamt liv under uppväxten. Föräldrarna har ett stort ansvar och är en förebild för sina barn. LÄS MER

 3. 3. Spädbarnskolik - det långvariga, otröstliga gråtandet : En litteraturstudie om föräldrarnas upplevelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Belma Custovic; Dragana Babic; [2017]
  Nyckelord :Child health service; parents; inconsolable crying; infant colic; Barnhälsovård; föräldrar; otröstlig gråt; spädbarnskolik;

  Sammanfattning : Spädbarnskolik är ett vanligt förekommande problem som drabbar vart femte till vart tionde spädbarn i Skandinavien och är en vanligt förekommande orsak till att föräldrar söker sig till barnhälsovården (BHV) för hjälp. Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett spädbarn som har kolik. LÄS MER

 4. 4. Familjeperspektivet på BVC : En kvalitativ studie om BVC-sköterskors erfarenheter i sitt arbete med barns psykiska hälsa och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Helen Västberg; [2017]
  Nyckelord :Family therapy; Child health; Attachment; Mental health; Parenting; Child mental health; Nurses experience; Familjeterapi; Barnhälsovård; Anknytning; Psykisk ohälsa; Föräldraskap; Barnets psykiska hälsa; Sjuksköterskors upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar BVC-sköterskors upplevelse av att använda familjeperspektivet för att belysa barns psykiska hälsa och utveckling. Frågans relevans bottnar i att barnhälsovården i Sverige har en unik möjlighet och utmaning när det gäller både ett preventivt och behandlande arbete med familjer. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars frågor och åsikter i samband med vaccination av sina barn på BVC - ur BVC-sköterskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Rubin; Emelie Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Child healthcare; experience; parents; qualitative content analysis; vaccinations; Barnhälsovård BVC ; erfarenheter; föräldrar; kvalitativ innehållsanalys; vaccinationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnvaccinationsstatistiken i Sverige är hög och endast ett fåtal föräldrar väljer att inte följa det svenska vaccinationsprogrammet. Tidigare forskning visar dock att föräldrar kan ha frågor och åsikter om vaccinets innehåll och verkan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Barnhälsovård.

Din email-adress: