Sökning: "Barnhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet Barnhälsovård.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans erfarenheter av att samtala med föräldrar om barns skärmtid

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Glansberg; Johanna Hansson; [2017-01-05]
  Nyckelord :Skärmtid; barnhälsovård; folkhälsa; familjefokuserad omvårdnad; samtal; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Användandet av digitala medier och skärmar ökar i dagens samhälle, även bland barn. Allt yngre barn använder skärmar vilket ger både positiva och negativa effekter för dem. Stor del av effekterna beror på hur användandet ser ut samt balansen mellan skärmtid och andra aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Att väga sina ord : Barnhälsovårdssjuksköterskans erfarenheter av att möta föräldrar till överviktiga barn

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katrin Nellström; Hanna Tolf; [2017]
  Nyckelord :övervikt; barn; barnhälsovård; barnhälsovårdssjuksköterska; distriktssköterska; föräldrar; folkhälsa; känsligt ämne;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är ett stort folkhälsoproblem. Forskning visar att barn som har övervikt eller fetma i låg ålder tenderar att ha det även i vuxen ålder. På barnavårdcentralen finns kunskap och förutsättningar att arbeta hälsofrämjande och att uppmärksamma övervikt eller fetma på ett tidigt stadium hos barn. LÄS MER

 3. 3. Samtal på barnavårdscentralen : Specialistsjuksköterskans upplevelse av samtal med föräldrar till barn med övervikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Katarina Borsand Bååth; Malin Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :specialistsjuksköterska; barnhälsovård; överviktiga barn; upplevelser; föräldrar; riktlinjer; samtal;

  Sammanfattning : Specialistsjuksköterskor som arbetar på barnavårdscentralen har en stor roll med att hjälpa barn med övervikt genom att samtala med föräldrarna så barnet får ett hälsosamt liv under uppväxten. Föräldrarna har ett stort ansvar och är en förebild för sina barn. LÄS MER

 4. 4. What are reasons that refugee children seek for emergency health care in Lesbos island, Greece:a cross-sectional study; Primary data collection.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Christina Krikigianni; [2016]
  Nyckelord :refugee children; health; diagnoses; symptoms; Lesbos; Greece; migration 2015; Syria; Iraq; Afghanistan;

  Sammanfattning :  BACKGROUND: Millions of people have fled from their countries, due to war or conflict, in order to find a safer environment for themselves and their children. One common destination is Europe, which people can reach only through the sea from the Turkish coast to the Greek coast after walking hundreds of kilometers through the mountains. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt med barnavårdscentralen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Dalstam; Catrin Kudo; [2016]
  Nyckelord :District nurse; Father; Involvement; Child health services; Child health centre; Experience; Distriktssköterska; Pappa; Delaktighet; Barnhälsovård; Barnavårdscentral; Upplevelse;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att pappor upplever att de känner sig utanför i kontakten med barnavårdscentralen. En av barnhälsovårdens uppgifter är att ge stöd och råd till föräldrar, för att främja barns utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Barnhälsovård.

Din email-adress: