Sökning: "Bashar Jirges"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bashar Jirges.

  1. 1. Spelar personligheten någon roll? : En studie om personlighetstesters betydelse och funktionen de fyller i en rekryteringsprocess

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Bashar Jirges; [2015]
    Nyckelord :personality test; recruitment process; recruitment; competence; knowledge; workplace; personlighetstest; personlighet; rekryteringsprocess; rekrytering; kompetens; kunskap; arbetsliv;

    Sammanfattning : Det är idag väldigt vanligt att en rekryteringsprocess inkluderar ett personlighetstest som hjälpmedel för att hitta den rätta personen för jobbet. Av denna anledning är det intressant att studera vad för funktion personlighetstester har. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bashar Jirges.

Din email-adress: