Sökning: "Bassam Ahmad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bassam Ahmad.

  1. 1. Alfabetisering i Sverige

    Master-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Bassam Ahmad; [2011]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Sammandrag En studie om alfabetisering i Sverige. Några lärares och kursdeltagares tankar om förutsättningarna att lära sig läsa och skriva. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bassam Ahmad.

Din email-adress: