Sökning: "Beatrice Lindoff"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Beatrice Lindoff.

  1. 1. ”Det viktiga är inte att alla leker med alla, utan att alla har någon” - En kvalitativ studie om barns samspel

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Beatrice Lindoff; Linda Nordqvist; [2015]
    Nyckelord :Grupp; pedagoger; samspel; tillhörighet;

    Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att utifrån pedagogernas perspektiv studera hur tillhörighet i grupp skapas. Detta gör vi genom att undersöka och analysera barns samspel i förskolan. Det har vi genomfört genom en kombination av en kvalitativ- och kvantitativ studie. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Beatrice Lindoff.

Din email-adress: