Sökning: "Behörig elev gymnasiet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Behörig elev gymnasiet.

  1. 1. It takes two to tango. : Om samspelet mellan lärare - elev.

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Elisabeth Wall; [2013]
    Nyckelord :lotsande undervisning; skola; lärare; problemlösning; reflektion; dialogseminarium; praktiskt;

    Sammanfattning : Skolan har gått ifrån katederundervisning, till att få eleverna mer aktiva i sitt lärande. Alla elever är mer eller mindre tvungna att gå på gymnasiet idag. Jag undervisar i teknik på ett praktiskt program och jag ser elever som är omotiverade och oengagerade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Behörig elev gymnasiet.

Din email-adress: