Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. Utrikesfödda kvinnor och mammografi - vad upplever de som hinder för deltagande?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Magnus Pingol; Sara Laylani; [2017-05-19]
  Nyckelord :Mammografi; utrikesfödda kvinnor; hinder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år rekommenderas av Socialstyrelsen att delta i mammografiscreening. LÄS MER

 2. 2. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- och sjukvård ur invandrares och flyktingars perspektiv : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Lisa Rapp; Indre Spiridonova; [2017]
  Nyckelord :Invandrare; Flyktingar; Kommunikationssvårigheter; Kulturell kompetens; Omvårdnad; Integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Till följd av invandring och migration har befolkningen i Sverige ökat de senaste åren. Hälsopanoramat ser annorlunda ut för denna grupp av människor och flyktingar och invandrare söker tre gånger så mycket vård än övriga befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor utsatta för våld i nära relation, upplevelsen av bemötandet inom vården- en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Sjölund; Felicia Jensen; [2017]
  Nyckelord :bemötande; erfarenhet; litteraturstudie; sjukvård; upplevelse; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att flertalet kvinnor blir utsatta för våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Våldet de utsätts för inskränker inte bara på de mänskliga rättigheterna utan fråntar även kvinnan kontrollen över sitt egna liv. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad bortom tvåkönsnormen : En kvalitativ studie med fokusgrupper

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Moa Andersson; Jenny Löyttynen; [2017]
  Nyckelord :transgender person; registered nurse; nursing care; communication; knowledge; transperson; sjuksköterska; omvårdnad; kommunikation; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svensk och internationell forskning berörande transpersoners hälsa och livssituation visar att diskriminerande behandling av transpersoner sträcker sig över så gott som alla samhällsinstitutioner. Diskriminering av transpersoner i hälso- och sjukvård är ett allvarligt problem som resulterat i en misstro till och ett undvikande av att söka hälso- och sjukvård bland transpersoner. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bemötande sjukvård.

Din email-adress: