Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. Att existera som transperson i vården – Vikten av bemötande och kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jo Vikingsson; [2017-07-03]
  Nyckelord :Transperson; bemötande; sjuksköterskeutbildning; transpersoners hälsa; jämställd vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Transpersoner har alltid existerat, men mer eller mindre öppet. Hur ser tillgången till vård ut idag? Hur kan sjuksköterskan tillgodogöra patienter med transidentitet en vård på lika villkor, fri från fördomar och diskriminering? Hur kan utbildningen för sjuksköterskor utvecklas och hur kan kunskapsbarriärer övervinnas? Transpersoner riskerar att utsättas för respektlöst bemötande i mötet med vården, och många undviker att söka vård på grund av rädsla för denna respektlöshet. LÄS MER

 2. 2. Utrikesfödda kvinnor och mammografi - vad upplever de som hinder för deltagande?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Magnus Pingol; Sara Laylani; [2017-05-19]
  Nyckelord :Mammografi; utrikesfödda kvinnor; hinder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige. Alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år rekommenderas av Socialstyrelsen att delta i mammografiscreening. LÄS MER

 3. 3. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationssvårigheter vid möten i hälso- och sjukvård ur invandrares och flyktingars perspektiv : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Lisa Rapp; Indre Spiridonova; [2017]
  Nyckelord :Invandrare; Flyktingar; Kommunikationssvårigheter; Kulturell kompetens; Omvårdnad; Integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Till följd av invandring och migration har befolkningen i Sverige ökat de senaste åren. Hälsopanoramat ser annorlunda ut för denna grupp av människor och flyktingar och invandrare söker tre gånger så mycket vård än övriga befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor utsatta för våld i nära relation, upplevelsen av bemötandet inom vården- en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Sjölund; Felicia Jensen; [2017]
  Nyckelord :bemötande; erfarenhet; litteraturstudie; sjukvård; upplevelse; våld i nära relation; våldsutsatta kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att flertalet kvinnor blir utsatta för våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Våldet de utsätts för inskränker inte bara på de mänskliga rättigheterna utan fråntar även kvinnan kontrollen över sitt egna liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bemötande sjukvård.

Din email-adress: