Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. När storleken spelar roll – Upplevelsen av sjuksköterskan och vårdens bemötande när man är storleken större

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Brindelöv; Wiola Lönnerfors; [2017-02-13]
  Nyckelord :fetma; upplevelse; stigmatisering; bemötande; vårdrelation; sjuksköterskan; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen människor med fetma har ökat drastiskt globalt och i Sverige de sistaårtiondena. Fetma definieras med Body Mass Index (BMI) ≥ 30. Att leva med fetma medfören ökad risk av komorbiditeter och andra allvarliga sjukdomar. Dess etiologi ochbakomliggande orsaker är komplext sammansatta. LÄS MER

 2. 2. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal på akutmottagning : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Ekbrand; Simon Johansson; [2017]
  Nyckelord :Intimate partner violence; experiences; healthcare personnel; emergency department; Våld i nära relation; erfarenheter; vårdpersonal; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem med stora effekter på kvinnors hälsa. Tidigare forskning visar att våldsutsatta kvinnor upplever brister i det bemötande de fått av vårdpersonal. Akutmottagningen är ofta våldsutsatta kvinnors första, och ibland enda, kontakt med hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners upplevelser av bemötande inom hälso- och sjukvård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anny Hörnlund; Emelie Westling; [2017]
  Nyckelord :Transpersoner; bemötande; hälso- och sjukvårdspersonal; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Det finns ett heteronormativt synsätt i samhället vilket påverkar transpersoner som faller utanför denna norm, både i samhället och inom vården. Transpersoner utsätts för stigmatisering och självmordsstatistiken för dessa personer är hög. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors bemötande av personer med HIV

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Tora Edgren; Anastasia Paupert de Rohnay; [2017]
  Nyckelord :Attityder; Diskriminering; Stigma; Vårdpersonal; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Personer med HIV utsätts för stigmatisering och diskriminering inom hälso- och sjukvård. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskors attityder vid bemötande av personer med HIV både från sjuksköterskors samt HIV-positiva personens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. "…Jag träffade clownerna hemskt nog.." - upplevelser hos ungdomar med hjärtsjukdom av att vara ung på ett barnsjukhus.

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Högstedt; Josefin Meldo; [2016-07-11]
  Nyckelord :Ungdomar; hjärtsjukdom; sjukhusvistelse; vårdrelation; vårdmiljö; transition;

  Sammanfattning : AbstractBackground: As a result of increasingly advanced and highly specialized medical care arises new groups of patients who need hospital treatment, in the form of children who had not survived before. These adolescents struggle with the aspect of both identity and independence. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bemötande sjukvård.

Din email-adress: