Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. Feeling blue or pink? Depressionsvård ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Helena Johansson; Linn Svedjeland Ödlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :genus; depression; jämlikhet; makt; intersektionalitet; vårdrelation; bemötande; attityder; personcentrerad vård; genusbias; normer; stigma; relationer; symtom; omvårdnad; coping; Hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Hälso- och sjukvård ska bedrivas jämlikt och sjuksköterskor ska arbeta för enjämlik vård. Genusskillnader existerar dock i hälso- och sjukvården och genusbias utgörhinder för jämlik vård. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever personer med hiv mötet med hälso- och sjukvård? : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Ellinor Kempe; Anna Lindeblad; [2018]
  Nyckelord :experience; healthcare; hiv; patient; stigma; bemötande; hiv; patientupplevelser; sjukvård; stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, hiv, är en kronisk sjukdom som utan behandling leder till AIDS. Dagens behandling är god och många personer med hiv lever ett fullgott liv med icke-mätbara virusnivåer. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av sjuksköterskans bemötande : En litteraturstudie baserad på upplevelser från patienter med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Simon Schultz; Sebastian Olander; [2018]
  Nyckelord :bemötande; litteraturstudie; patientens perspektiv; psykisk ohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i samhället och räknas som ett internationellt folkhälsoproblem. Med omvårdnad som huvudsakligt kompetensområde så är det som sjuksköterska viktigt att veta hur patienter med psykisk ohälsa ska bemötas, samt hur bemötandet kan påverka omvårdnaden. LÄS MER

 4. 4. "Djur vårdas bättre än hemlösa människor" : En litteraturstudie om hur hemlösa upplever sig bli bemötta av vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Nilsson; Sarah Pontén; [2018]
  Nyckelord :homeless persons; experience; encounters; health personnel; hemlösa; upplevelser; bemötande; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemlösa personer har i större utsträckning sämre hälsa än den övriga befolkningen i ett land, vilket gör att de har ett stort eller större behov av hälso- och sjukvård. För ett gott bemötande krävs att vårdpersonal kan identifiera patientens grundläggande behov utifrån den enskilda individen med respekt för värdighet, integritet och autonomi. LÄS MER

 5. 5. När livet blivit outhärdligt : En litteraturstudie om att vårdas efter ett suicidförsök

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Amanda Bergstrand; Rebecca Klämberg; [2018]
  Nyckelord :Patient perspective; Suicide attempt; Suffering; To be cared for; Nurses attitudes; Suicide prevention; patientperspektiv; suicidförsök; lidande; att vårdas; sjuksköterskans bemötande; suicidprevention;

  Sammanfattning : Varje dag väljer minst tre personer i Sverige att avsluta sina liv. Antalet personer som överlever ett suicidförsök är desto fler. Dessa personer kommer i kontakt med hälso- och sjukvård på olika sätt och möts ofta av stigmatisering och tystnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bemötande sjukvård.

Din email-adress: