Sökning: "Bemötande sjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Bemötande sjukvård.

 1. 1. Våldsutsatta kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal på akutmottagning : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sandra Ekbrand; Simon Johansson; [2017]
  Nyckelord :Intimate partner violence; experiences; healthcare personnel; emergency department; Våld i nära relation; erfarenheter; vårdpersonal; akutmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt problem med stora effekter på kvinnors hälsa. Tidigare forskning visar att våldsutsatta kvinnor upplever brister i det bemötande de fått av vårdpersonal. Akutmottagningen är ofta våldsutsatta kvinnors första, och ibland enda, kontakt med hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. "…Jag träffade clownerna hemskt nog.." - upplevelser hos ungdomar med hjärtsjukdom av att vara ung på ett barnsjukhus.

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Högstedt; Josefin Meldo; [2016-07-11]
  Nyckelord :Ungdomar; hjärtsjukdom; sjukhusvistelse; vårdrelation; vårdmiljö; transition;

  Sammanfattning : AbstractBackground: As a result of increasingly advanced and highly specialized medical care arises new groups of patients who need hospital treatment, in the form of children who had not survived before. These adolescents struggle with the aspect of both identity and independence. LÄS MER

 3. 3. ”Det är inget påhittat, inget som går över och det kan inte medicineras bort” – En studie om föräldrars och skolkuratorers upplevelser kring hur barn med alkoholskador bemöts av samhället

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ellen Lindberg; Elin Hagström; [2016-06-16]
  Nyckelord :Fetal alcohol syndrome; Fetal alcohol spectrum disorder; diagnosens makt; utvecklingsekologisk teori; föräldrars upplevelser och förståelse;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att explorativt undersöka föräldrars och skolkuratorerserfarenheter av stöd, förståelse och bemötande från skolan och det omgivandesamhället, till föräldrarna och deras barn i skolåldern med FAS eller FASD. Studiensfrågeställningar riktar sig mot hur föräldrar och skolkuratorer upplever att barn medFAS eller FASD blir bemötta av aktörer runt barnet så som socialtjänst, skola ochsjukvård. LÄS MER

 4. 4. "VÅRDENS LIKA VILLKOR" - En litteraturöversikt kring sjuksköterskans attityder till patienter med narkotikaberoende inom somatisk sjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Alm; Caroline Engström; [2016-01-11]
  Nyckelord :Attityder; diskriminering; narkotikaberoende; omvårdnad; sjuksköterskans förförståelse; vårdkvalitet; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stigmatisering och diskriminering inom sjukvården har länge varit och är än idag ett stort problem för personer med narkotikaberoende. Det bekräftas att denna patientgrupp i högre grad än andra utsätts för diskriminering i mötet med olika vårdinstanser. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av att bedöma vårdnivå och vårda på plats : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Blomgren; Annika Jonasson; [2016]
  Nyckelord :prehospitala bedömningar; patientsäkerhet; ambulans; ambulanssjuksköterska; vård på plats; vårdnivå;

  Sammanfattning : Inom Norra Älvsborgs Länssjukhus och Uddevalla sjukhus sjukvård (NU-sjukvården) jobbar idag ca 150 sjuksköterskor i ambulanserna och enligt 2014 års statistik så uppgår de prioriterade 1-4 uppdragen till 58 000 uppdrag/år. Ökad befolkning och allt fler multisjuka innebär ökat tryck på ambulansverksamheten då allmänheten förväntar sig att snabbt bli omhändertagen och få vård när de upplever sig akut sjuka. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bemötande sjukvård.

Din email-adress: