Sökning: "Ben Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ben Gustafsson.

 1. 1. [BEYOND FLESH] : Archives § Documents

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Ädellab

  Författare :Marcelo Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Sarepta; Cannibal; Adornments; Remains; Crime; Gold; Hair; Bones; Slavery; Dissociative Identity disorder; Colonial; Dissonace; Sarepta; Brottsplats; Kannibal; Smycken; Kvarleva; Guld; Hår; Ben; Konsthantverk; Brott; Slaveri; Dissociativ Identitetsstörning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Fyra före detta särskoleelevers tankar och uppfattningar om livet, arbetet och provatlivet. En narrativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Mats Gustafsson; [2015-07-02]
  Nyckelord :livsvärldsfenomenologisk; särskola; självständighet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva och analysera informanternas uppfattningar om vilken betydelse skolgången och andra myndighetskontakter haft för deras vuxenliv, såväl yrkesmässigt som i andra avseenden på det privata planet. Skolverket (2013) uttrycker att Gymnasiesärskolans syfte är brett och ska förbereda eleverna för yrkesverksamhet och fortsatta studier. LÄS MER

 3. 3. Att hålla högpresterande värphöns friska i 100 veckor : vilka utmaningar kan finnas i slutet av den förlängda produktionsperioden?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Sanna Gustafsson; [2015]
  Nyckelord :värphöns; ålder; benhälsa; ägg; äggskalskvalitet; hållbarhet; fjäderplockning; välfärd;

  Sammanfattning : I bl.a. svensk äggproduktion finns en önskan om att hålla värphönsen under en betydligt längre period än vad som görs idag. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som påverkar egenvården hos personer som lever med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Mikaela Gustafsson; Noora Ali; [2015]
  Nyckelord :heart failure; self-care; nursing; self-care management; hjärtsvikt; omvårdnad; egenvård; egenvårdshantering;

  Sammanfattning : Hjärtvikt är en vanligt förekommande kronisk sjukdom i Sverige som ger symtomen trötthet, andfåddhet och ben svullnader. Personers förmåga att utöva en god egenvård är en mycket viktig del, och kan öka livskvalitén och överlevnaden vid hjärtsvikt. LÄS MER

 5. 5. Kinesiotejp som behandlingsmetod : för friidrottare och löpare med medialt tibiasyndrom

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karin Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :medial tibial syndrome; MTSS; atheltes; overuse injury; medialt tibiasyndrom; MTS; kinesiotejp; idrottare; överbelastningsskada;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte: Syftet med den här studien var att undersöka den upplevda effekten av upprepad behandling med kinesiotejp under 2 veckor, sett till smärta och besvär hos idrottare med medialt tibiasyndrom (MTS). Frågeställningarna som ställdes var: vilken effekt har behandling med kinesiotejp på smärta vid MTS samt vilken effekt har behandling med kinesiotejp på besvär och symtom vid medialt MTS?Metod: Femton personer med diagnosen MTS deltog i studien (10 kvinnor och 5 män). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ben Gustafsson.

Din email-adress: