Sökning: "Benchmarking"

Visar resultat 1 - 5 av 595 uppsatser innehållade ordet Benchmarking.

 1. 1. Meltdowns påverkan på PHP-prestanda under IIS i Hyper-V miljöer : En kvantitativ studie som undersöker Meltdown-patchens effekter på PHP under IIS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jonathan Andersson; [2018]
  Nyckelord :meltdown; spectre; IIS; hyper-V; benchmarking; hypervisor;

  Sammanfattning : Meltdown and Spectre are two vulnerabilities discovered in 2017. These vulnerabilities allow unauthorized users to extract confidential information from systems. Security patches have been developed to resolve these vulnerabilities, but with a potental performance loss. LÄS MER

 2. 2. Virtual Production Line

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Joel Persson; Jesper Norrman; [2018]
  Nyckelord :Virtual production line; Virtual Commissioning; Digital Twin; Industry 4.0; Industrie 4.0; Automation; Emulation; Simulation; RobotStudio; CoDeSys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis has been conducted at Alfa Laval in cooperation with the division of Production and Materials Engineering at Lund University. The objective has been to investigate virtual production with regards to its required resources, benefits and limitations of the technology. LÄS MER

 3. 3. Utnyttjandegrad för transporter inom anläggningsbranschen : En fallstudie vid Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Haag; Elin Hansén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu skiftat till att effektivisera transporterna. LÄS MER

 4. 4. Efficient Estimation of Decaying Sinusoids with Application in NMR Spectroscopy

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Martin Jälmby; [2018]
  Nyckelord :decaying sinusoids; semi-parametric methods; wideband dictionary; NMR spectroscopy; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis, the Wideband Sparse Exponential Mode Analysis (WSEMA) estimator is introduced. It combines two recently developed techniques, the wideband dictionary and the Sparse Exponential Mode Analysis (SEMA) to make for an efficient estimator. LÄS MER

 5. 5. “Order picking system design in an ETO manufacturing firm” A Case Study

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Joseph Chimezie Ukachukwu; Zeinab Bagherpour; [2018]
  Nyckelord :Order picking system design; picking process; warehouse activity; picking assisting technology; paperless order picking; Storage policy; layout design; forward-reserve allocation; Pick by voice; Pick-to-light; RFID in warehouse;

  Sammanfattning : Warehouse order picking is the most important activity in a warehousing system since it accounts for more than half of the total cost in a warehouse. Due to this, there have been advancement and introduction of paperless picking systems which can reduce error and decrease the time spent on picking. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Benchmarking.

Din email-adress: