Sökning: "Benign"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet Benign.

 1. 1. Livskvalité och benign prostatahyperplasi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sebastian Lindberg; Kristoffer Hammersjö; [2018]
  Nyckelord :livskvalité; män; symptom; benign prostatahyperplasi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Benign prostatahyperplasi påverkar åldrande män över hela världen och en fjärdedel av alla män beräknas ha symptom till följd av sjukdomen. Vid uppkomst av symptom drabbas mannens nedre urinvägar vilket kan leda till bland annat nedre urinvägssymptom, sexuell dysfunktion och psykiska besvär vilket kan antas påverka livskvalitén. LÄS MER

 2. 2. Samband mellan berggrund och vegetation : Grönstensområden och skyddad natur

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :bedrock; mafic; felsic; mineral; weathering; parent material; vegetation; protected nature;

  Sammanfattning : Mafic bedrock being beneficial to vegetation is a relationship that is being mentioned in different kinds of nature related litterature. This relationship is however not always explained and other factors may be as important as, or even more influential than, the bedrock content. LÄS MER

 3. 3. Värdet av CPSE (canine prostate specific esterase) vid diagnostik av prostataförstoring hos hanhund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Carlin; [2018]
  Nyckelord :CPSE; benign prostatahyperplasi; diagnostik; ultraljud;

  Sammanfattning : Benign prostatahyperplasi (BPH) är den vanligaste prostatasjukdomen hos intakta hanhundar. Studier har visat att nästan 100 % av intakta hanhundar har BPH efter sex års ålder. Olika prostatarelaterade sjukdomar ger ofta liknande kliniska tecken men prognos och behandling skiljer sig åt. LÄS MER

 4. 4. Användbarheten av diffusionsviktade sekvenser vid MRT för att påvisa uteruscancer En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Sveder; Martin Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Uterus cancer; diffusion-weighted imaging; sensitivity; specificity; diagnostic accuracy; ADC; b-value.; Uteruscancer; diffusionsviktad MRT; sensitivitet; specificitet; diagnostisk noggrannhet; ADC; b-värde.;

  Sammanfattning : Inledning: Uteruscancer är den sjätte vanligaste cancerformen hos kvinnor i världen. Ny forskning pekar på att diffusionsviktad magnetresonanstomografi (MRT) kan vara en tillförlitlig undersökningsmetod för att detektera patologiska förändringar i uterus. LÄS MER

 5. 5. Simulation of industrial control system field devices for cyber security

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Dorothea Andersson; [2017]
  Nyckelord :ICS field device simulation. Test beds. CRATE. Honeyd. Nmap. Wireshark. QTester104. IEC 60870-5-104;

  Sammanfattning : Industrial Control Systems (ICS) are an integral part of modernsociety, not least when it comes to controlling and protecting criticalinfrastructure such as power grids and water supply. There is a need to testthese systems for vulnerabilities, but it is often difficult if not impossible to doso in operational real time systems since they have been shown to be sensitiveeven to disturbances caused by benign diagnostic tools. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Benign.

Din email-adress: