Sökning: "Benign"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet Benign.

 1. 1. Simulation of industrial control system field devices for cyber security

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Dorothea Andersson; [2017]
  Nyckelord :ICS field device simulation. Test beds. CRATE. Honeyd. Nmap. Wireshark. QTester104. IEC 60870-5-104;

  Sammanfattning : Industrial Control Systems (ICS) are an integral part of modernsociety, not least when it comes to controlling and protecting criticalinfrastructure such as power grids and water supply. There is a need to testthese systems for vulnerabilities, but it is often difficult if not impossible to doso in operational real time systems since they have been shown to be sensitiveeven to disturbances caused by benign diagnostic tools. LÄS MER

 2. 2. Training Set Size for Skin Cancer Classification Using Google’s Inception v3

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Patric Ridell; Henning Spett; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today, computer aided diagnosis (CADx) is a common occurrence in hospitals. With image recognition, computers are able to detect signs of breast cancer and different kinds of lung diseases. LÄS MER

 3. 3. Myxomavirus hos kaniner : interaktion med immunsystemet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Amanda Trolin; [2017]
  Nyckelord :myxomavirus; myxomatos; kanin; immunsystem;

  Sammanfattning : Myxomaviruset är ett poxvirus, vars genom utgörs av ett dubbelsträngat DNA och replikation sker i cytoplasman hos infekterade celler. Viruset infekterar framför allt kaniner, men det finns indikationer på att även celler från andra arter kan infekteras in vitro. LÄS MER

 4. 4. Bisfenol A i urin från sällskapshundar : en riskfaktor för prostataförändringar?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ylva Persson Leijer; [2017]
  Nyckelord :Bisfelon A; Prostata; benign prostatahyperplasi; prostatacancer;

  Sammanfattning : Bisfenol A (BPA) är ett hormonstörande ämne som bl.a. används i tillverkningen av epoxi- och polykarbonatplaster, vilka i sin tur används i bl.a. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Development on Colonised Land : A Critical Discourse Analysis of the Sustainability of Wind-Power

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Oskar Waara; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; Critical Discourse Analysis; Colonialism; Sámi; Indigenous; Centre-Periphery;

  Sammanfattning : Sustainable development is major post of global and national political agendas, and notions of sustainability permeate whole societies. Sweden is heavily influenced by sustainable development which can be exemplified by the ambitious goal of fossil-free energy and the current phase of rapid wind-power developments. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Benign.

Din email-adress: