Sökning: "Benigna gynekologiska åkommor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Benigna gynekologiska åkommor.

  1. 1. Faktorer som påverkar kvinnors livskvalitet efter hysterektomi vid gynekologiska benigna åkommor : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Maya Häggblad; Linnea Svensson; [2017]
    Nyckelord :Benign gynecologic condition; hysterectomy; quality of life; Benigna gynekologiska åkommor; hysterektomi och livskvalitet;

    Sammanfattning : Bakgrund: Benigna gynekologiska åkommor är något som påverkar kvinnors hälsa och livskvalitet. Hysterektomi är den andra vanligaste operationen inom gynekologin och kvinnor som är drabbade av benigna gynekologiska åkommor kan genomgå en hysterektomi som behandling. Livskvaliteten påverkas även av att genomgå en hysterektomi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Benigna gynekologiska åkommor.

Din email-adress: