Sökning: "Bildanalys b uppsats"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bildanalys b uppsats.

 1. 1. Patient-specific blood vessel modeling on data from MR scans of children with congenital heart disease

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Andreas Söderlund; [2016]
  Nyckelord :MR; CMR; Cardiac; Magnetic; Resonance; Patient; Specific; Modeling; Matlab; Segment; Creo; B-splines; splines; smoothing; filters; interpolation; 3D; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : One percent of children have a congenital heart disease, often requiring surgical corrections. The last fifty years have seen a sharp increase in the use of evidence based medicine to identify and treat congenital heart diseases. This has been highly successful but treatments are not customized for individual patients. LÄS MER

 2. 2. It’s not all Sun and Bullfighting A visual analysis of how Spain is portrayed in Spanish course books in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Beatriz Navarro Morales; Desireé Ibernón Häll; [2015-09-03]
  Nyckelord :Kultur; Spanska; Läroböcker; Stereotyper; Visuell analys; Culture; Spanish textbooks; Stereotypes; Visual analysis;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras hur spaniens kultur framställs visuellt i läroböker i spanska som modernt språk och försök att framhäva eventuella stereotyper. Enligt Skolverkets ämnesplan för moderna språk i gymnasieskolan ska eleven kunna utveckla “förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där språket används” (Skolverket (b), 2011), med andra ord, kunskap om kulturen och länder där målspråket talas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bildanalys b uppsats.

Din email-adress: