Sökning: "Bilderboksillustrationer"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bilderboksillustrationer.

  1. 1. I bilderböckernas värld : En analys av text och bild i Sven Nordqvists böcker

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

    Författare :Terése Masar; [2012]
    Nyckelord :Picture book illustrations; Sven Nordqvist; ikonotextual analysis; image analysis; Bilderboksillustrationer; Sven Nordqvist; ikonotextuell analys; bildanalys;

    Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att lyfta fram bilderboksillustratören som konstnär och framförallt peka på Sven Nordqvists stil. Detta görs genom tre olika analyser. Först en ikonotextuell analys där text-och bildsamspelet undersöksi Nordqvists böcker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bilderboksillustrationer.

Din email-adress: