Sökning: "Bill Karlberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bill Karlberg.

 1. 1. Bristande tillgänglighet, en bristande lag : en tematisk kvalitativ innehållsanalys av regeringens proposition gällande bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Rebecka Karlberg; [2016]
  Nyckelord :Impairment; Disability; Human rights; the social model; qualitative content analysis. Funktionsnedsättning; Funktionshinder; Sociala modellen; mänskliga rättigheter; tematisk kvalitativ innehållsanalys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka om nuvarande svensk lag gällande bristande tillgänglighet, är tillräcklig eller otillräcklig för att öka inkluderingen av individer med funktionsnedsättning i samhället. Regeringens proposition gällande lagen om Bristande tillgänglighet som form av diskriminering har utgjort arbetets primärmaterial. LÄS MER

 2. 2. Värnpliktens vara eller icke vara : En argumentationsanalys av riksdagsdebatten om försvarsproposition 2008/09:140, angående Svenska försvarsmaktens framtida personalförsörjning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Christoffer Karlberg; [2010]
  Nyckelord :Conscription; contracted soldiers; Prop. 2008 09:140; argumentation analysis; Värnplikt; kontraktsanställda soldater; Prop. 2008 09:140; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Sweden's government says in the bill 2008/09: 140 that military service should be suspended and replaced with a system based on voluntary recruitment. In the essay, I will make an argument analysis of the parliamentary debate on the bill from the 12th of June 2009 with the following questions: On what is the different side’s argument based on? Are the arguments essentially and factually substantiated? Is there a clear political party tendency among the for-/counter arguments? The method is a "Pro et contra" analysis, a logical systematization of the arguments. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bill Karlberg.

Din email-adress: