Sökning: "Birgitta Spens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Birgitta Spens.

  1. 1. "Känd är det lätta, levd är det svåra" : - erfarenheter av och behov inför policyimplementering

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Jennie Jensen; Birgitta Spens; [2011]
    Nyckelord :folkhälsopolicy; implementering; erfarenheter; tjänstemän; kommun;

    Sammanfattning : Inledning Kommunen och dess tjänstemän är en viktig aktör då det gäller att skapa goda levnadsförhållanden för sina invånare. På uppdrag av två kommuner har tjänstemäns tidigare erfarenheter av policyarbete och implementering undersökts. Policyprocessen är komplex och det finns ingen universell definition av policybegreppet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Birgitta Spens.

Din email-adress: