Sökning: "Björn Åkerman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Björn Åkerman.

  1. 1. Om lycka och tro : Religiös orientering och subjektivt välmående i Sverige

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

    Författare :Björn Åkerman; [2017]
    Nyckelord :Religion; Religious orientation; Satisfaction with life; Intrinsic belief; Religion; Religiös orientering; Välmående; Inre tro;

    Sammanfattning : En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Björn Åkerman.

Din email-adress: