Sökning: "Blockchain"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Blockchain.

 1. 1. Blockchain - What it is, and a non-financial use case

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Anton Melander; Erik Halvord; [2017]
  Nyckelord :Blockchain; Bitcoin; Consensus; Cryptocuyrrency; Blockkedja; Kryptovaluta; Digital valuta;

  Sammanfattning :  The interest in blockchain technology has risen dramatically in a short period of time. Conceptualized by the release of Bitcoin in 2008, the technology has grown at a steady pace, gaining traction over time with the interest of a large number o f industries. LÄS MER

 2. 2. Implications and Impact of Blockchain Transaction Pruning

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Emanuel Palm; [2017]
  Nyckelord :Blockchain; blockchains; hyperledger; fabric; hyperledger fabric; private blockchain; permissioned blockchain; pruning; cryptography; computer science; disk; disk usage; memory; efficiency; pruning predicate function;

  Sammanfattning : This thesis presents an extension to Hyperledger Fabric, a private blockchain system, allowing historic transactions to be pruned without peer coordination. The feature is facilitated via pruning predicate functions, provided along any smart contracts a given system is desired to host. LÄS MER

 3. 3. Blockchain : A new technology that will transform the real estate market

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Denis Corluka; Ulrika Lindh; [2017]
  Nyckelord :Blockchain; Real Estate; Inefficient Market; Implementation.;

  Sammanfattning : The overall market is in front of a new technological change, where blockchain is the most probable technology that will be implemented. There are several markets that need a technology that bring more efficiency, safety and transparency into the market, for instance the real estate market. LÄS MER

 4. 4. Blockkedjan - En riskreducerare? : En undersökning av blockkedjans effekt på risk inom revisions-, finans- och fastighetsbranschen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ulrika Byström; Diana Lundkvist; [2017]
  Nyckelord :Blockchain; Radical innovation; Transparency; Risk management; Operational risk; Credit risk; Market risk;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringen och framfarten av innovativa lösningar har tagit allt större plats i dagens samhälle. Dagens infrastruktur bygger på ett centraliserat system som är format för en värld innan globaliseringen. Detta innebär att makten är centraliserat till ett fåtal aktörer som politiker, myndigheter och institutioner. LÄS MER

 5. 5. Blockchain technology in Scania Services : An investigative study of how blockchain technology can be utilized by Scania

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Datalogi

  Författare :Jim Lindberg; [2017]
  Nyckelord :blockchain technology; decentralization; disintermediation; transportation industry; bitcoin; provenance tracking; platooning; data sharing;

  Sammanfattning : Blockchain technology emerged in 2009 together with the introduction of Bitcoin, the first virtual currency which enabled nodes in a network, that do not necessarily trust each other, to exchange digital value without the use of trusted intermediaries. Since then, the idea of disintermediation and decentralization has gained traction in a large number of applications outside the world of finance and virtual currencies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Blockchain.

Din email-adress: