Sökning: "Blodsmitta"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Blodsmitta.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aynur Hasanli; [2017]
  Nyckelord :Blodsmitta; hepatit; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts dagligen för risken att smittas av infektionssjukdomar genom skär- och stickskador. Årligen sker två miljoner skär- och stickskador hos vårdpersonal runt omkring i världen. God arbetsteknik och basala hygienrutiner kan reducera risken för skär- och stickskador. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med blodsmitta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Malin Gyllenäs Koivumaa; Yuleidy Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; systematisk litteraturstudie; kunskapsöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Blodburna smittor som HIV, Hepatit B och Hepatit C är ofta förekommande inom vården. Det innebär att sjuksköterskor löper risk att exponeras av blodsmitta. Det finns även attityder och stigmatisering inom vården mot personer med blodsmitta som kan innebära en försämrad vård. LÄS MER

 3. 3. Att vårda patienter med hepatit C -Ur blivande sjuksköterskors perspektiv : En empirisk kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Stella Aboagye; Nicole Tour; [2015]
  Nyckelord :blivande sjuksköterskor; hepatit C; omvårdnadsarbete på sjukhus; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 130 miljoner människor i världen lider av kronisk hepatit C och av dessa människor kommer ett betydande antal utveckla levercancer eller skrumplever. För närvarande finns det inget vaccin mot hepatit C däremot finns bromsmedicin som bromsar hepatit C. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda patienter med blodsmitta : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Jeppsson; Stina Persson; [2015]
  Nyckelord :blodsmitta; intervjuer; sjuksköterskestudent; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En blodsmitta är en sjukdom som sprids via en infekterad patients blod och kroppsvätskor. En sjuksköterska utsätts för risken att bli smittad i vårdandet av blodsmittade patienter vid olika vårdmoment vilket kan bero på skiftande följsamhet till rutiner. LÄS MER

 5. 5. Attityder hos operationssjuksköterskor och operatörer kan påverka risken för intraoperativa stick- och skärskador

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Linda Blixt; Linnéa Sjöli; [2015]
  Nyckelord :attitude; sharp injuries; theatre nurse; surgeon; operating theatre personnel; instrument management; blood exposure; compliance; non-compliance; attityd; stick- och skärskador; operationssjuksköterska; operatör; operationspersonal; instrumenthantering; blodsmitta; följsamhet; oföljsamhet;

  Sammanfattning : Syfte. Att belysa attityder hos operationspersonal samt risken för intraoperativa stick- och skärskador.Bakgrund. Det finns flera olika tekniker för att hantera stickande och skärande instrument och olika säkerhetsprodukter som kan användas för att minimera risken för stick- och skärskador. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Blodsmitta.

Din email-adress: