Sökning: "Blodsmitta"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet Blodsmitta.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda personer med HIV

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefin Justesen; Nathalie Brandborg; [2018]
  Nyckelord :blood contamination; human immunodeficiency virus; stigmatization; qualitative; blodsmitta; humant immunbristvirus; kvalitativ; stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungefär 37 miljoner människor lever med HIV idag. HIV förknippas ofta med starka känslor och påverkar den drabbade personens liv negativt på många sätt. Att vårda en person med HIV är påfrestande för sjuksköterskan och det finns en kunskapsbrist som försvårar arbetet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors attityder till att vårda personer med HIV: : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Sara Hemphälä; Emelie Ingelsson; [2017]
  Nyckelord :attityder; HIV; hälso- och sjukvård; litteraturöversikt; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (HIV) är globalt sett ett stort hälsoproblem. Alla personer som vänder sig till sjukvården bör bemötas som att de erhåller en potentiell blodsmitta. Personer med HIV är i behov av stöd och sympati, men samtidigt förekommer det bestridande attityder hos sjuksköterskor i mötet med personer med HIV. LÄS MER

 3. 3. En litteraturöversikt om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters inställningar till att vårda patienter som lever med HIV/AIDS

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Brostedt; Silvia Ntioley; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; Attitudes; Nurses; Nursing students; HIV AIDS; Inställning; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen lever 36,7 miljoner människor med HIV varav 7000 av dessa lever i Sverige. HIV/AIDS är en blodsmitta som klassificeras under smittskyddslagen där AIDS är det mest avancerade stadiet av HIV. LÄS MER

 4. 4. HIV-positiva patienters erfarenheter av sin hälsorelaterade livskvalité : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Lundebring; Ida Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Experiences; health - related quality of life; HIV; Erfarenheter; HIV; hälsorelaterad livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, HIV,är en obotlig virussjukdom som främst smittar som blodsmitta och sexuell kontaktsmitta. Behandlingen av HIV fokuserar på att bromsa sjukdomens förlopp och förlänga de symtomfria perioderna samt lindra symtom. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter som bär på viral blodsmitta : Sjuksköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Julia Johannesson; Elsa Larsson; [2017]
  Nyckelord :Viral blood infections; nurses; experiences; stigma; qualitative; Viral blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; stigma; kvalitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljontals människor världen över lever med viral blodsmitta, vilket innebär att många sjuksköterskor möter denna patientgrupp. Till viral blodsmitta hör hepatit B (HBV), hepatit C (HCV) och humant immunbristvirus (HIV). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Blodsmitta.

Din email-adress: