Sökning: "Blodsmitta"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Blodsmitta.

 1. 1. En litteraturöversikt om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters inställningar till att vårda patienter som lever med HIV/AIDS

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Brostedt; Silvia Ntioley; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; Attitudes; Nurses; Nursing students; HIV AIDS; Inställning; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I världen lever 36,7 miljoner människor med HIV varav 7000 av dessa lever i Sverige. HIV/AIDS är en blodsmitta som klassificeras under smittskyddslagen där AIDS är det mest avancerade stadiet av HIV. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser vid omvårdnad av patienter med blodsmitta : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Aynur Hasanli; [2017]
  Nyckelord :Blodsmitta; hepatit; HIV; omvårdnad; patienter; sjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor utsätts dagligen för risken att smittas av infektionssjukdomar genom skär- och stickskador. Årligen sker två miljoner skär- och stickskador hos vårdpersonal runt omkring i världen. God arbetsteknik och basala hygienrutiner kan reducera risken för skär- och stickskador. LÄS MER

 3. 3. HIV-positiva patienters erfarenheter av sin hälsorelaterade livskvalité : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Louise Lundebring; Ida Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Experiences; health - related quality of life; HIV; Erfarenheter; HIV; hälsorelaterad livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus, HIV,är en obotlig virussjukdom som främst smittar som blodsmitta och sexuell kontaktsmitta. Behandlingen av HIV fokuserar på att bromsa sjukdomens förlopp och förlänga de symtomfria perioderna samt lindra symtom. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personer med blodsmitta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Malin Gyllenäs Koivumaa; Yuleidy Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Blodsmitta; sjuksköterskor; erfarenheter; systematisk litteraturstudie; kunskapsöversikt; omvårdnad;

  Sammanfattning : Blodburna smittor som HIV, Hepatit B och Hepatit C är ofta förekommande inom vården. Det innebär att sjuksköterskor löper risk att exponeras av blodsmitta. Det finns även attityder och stigmatisering inom vården mot personer med blodsmitta som kan innebära en försämrad vård. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med hepatit C -Ur blivande sjuksköterskors perspektiv : En empirisk kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Stella Aboagye; Nicole Tour; [2015]
  Nyckelord :blivande sjuksköterskor; hepatit C; omvårdnadsarbete på sjukhus; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Över 130 miljoner människor i världen lider av kronisk hepatit C och av dessa människor kommer ett betydande antal utveckla levercancer eller skrumplever. För närvarande finns det inget vaccin mot hepatit C däremot finns bromsmedicin som bromsar hepatit C. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Blodsmitta.

Din email-adress: