Sökning: "Bluetooth"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet Bluetooth.

 1. 1. Inomhuslokalisering med Bluetooth 5

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Beppe Hellsin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Triggningskriterier i triggningsmodul för trådlösa dataloggern DL141E

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Aleksandar Jovanovic; Cong Vu; [2018]
  Nyckelord :Data logger DL141E; signal processing; ramp; pulse; software triggering criterias; pre-samples; Lebesgue sampling; send on delta; Dataloggern DL141E; signalbehandling; ramp; puls; mjukvarumässiga triggningskriterier; försampel; Lebesgue sampling; send on delta;

  Sammanfattning : Dataloggern DL141E möjliggör kontinuerlig loggnig av mätdata från sensorer på upp till 30k sampel/s, som vidare kan överföras till mobiltelefoner via trådlös kommunikation. Detta är dock för stora datamängder per tidsenhet för mobiltelefoner som är tekniskt begränsade. LÄS MER

 3. 3. Förbättra läkemedelsföljsamhet med hjälp av positionering.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Karl Ekfeldt; Kristoffer Hemlin; [2018]
  Nyckelord :Adherence; mobile development; design principles; Design Science Research Methodology DSRM ; Bluetooth.; Följsamhet; mobilutveckling; designprinciper; Design Science Research Methodology DSRM ; Bluetooth.;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om icke följsamhet i samband med medicinering och de stora problem som medföljer om en patient inte följer sin medicinska rådgivning. Icke följsamhet är ett stort problem i dag, både för samhället och individen. LÄS MER

 4. 4. ErgoDesk : Automatic height adjustment of a desk

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :OLIVIA EKMAN; AXEL FYRESKÄR; [2018]
  Nyckelord :mechatronics; automatic desk height; ergonomics; computer vision; colour tracking; mekatronik; automatisk skrivbordshöjd; datorseende; färgspårning; ergonomi;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to track the posture of a person sitting by a desk, and then use the information to adjust the desk to achieve an optimal height for the user. The solution was to track the angle of the users forearm relative to the desk’s horizontal plane, which should be around zero degrees for an ergonomic posture. LÄS MER

 5. 5. Towards Long-Range Backscatter Communication with Tunnel Diode Reflection Amplifiers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Gustav Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Amplified backscatter tag; Reflection amplifier; Battery-free; Long-range communication; Tunnel diode; Ultra-low power consumption; RFID; Frequency shift;

  Sammanfattning : Backscatter communication enables wireless communication at a power consumption orders of magnitude lower than conventional wireless communication. Instead of generating new RF-signals backscatter communication leverages ambient signals, such as WiFi-, Bluetooth- or TV-signals, and reflects them by changing the impedance of the antenna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bluetooth.

Din email-adress: