Sökning: "Bluetooth"

Visar resultat 1 - 5 av 334 uppsatser innehållade ordet Bluetooth.

 1. 1. Inomhuslokalisering med Bluetooth 5

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Beppe Hellsin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Triggningskriterier i triggningsmodul för trådlösa dataloggern DL141E

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Aleksandar Jovanovic; Cong Vu; [2018]
  Nyckelord :Data logger DL141E; signal processing; ramp; pulse; software triggering criterias; pre-samples; Lebesgue sampling; send on delta; Dataloggern DL141E; signalbehandling; ramp; puls; mjukvarumässiga triggningskriterier; försampel; Lebesgue sampling; send on delta;

  Sammanfattning : Dataloggern DL141E möjliggör kontinuerlig loggnig av mätdata från sensorer på upp till 30k sampel/s, som vidare kan överföras till mobiltelefoner via trådlös kommunikation. Detta är dock för stora datamängder per tidsenhet för mobiltelefoner som är tekniskt begränsade. LÄS MER

 3. 3. Förbättra läkemedelsföljsamhet med hjälp av positionering.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Karl Ekfeldt; Kristoffer Hemlin; [2018]
  Nyckelord :Adherence; mobile development; design principles; Design Science Research Methodology DSRM ; Bluetooth.; Följsamhet; mobilutveckling; designprinciper; Design Science Research Methodology DSRM ; Bluetooth.;

  Sammanfattning : Rapporten handlar om icke följsamhet i samband med medicinering och de stora problem som medföljer om en patient inte följer sin medicinska rådgivning. Icke följsamhet är ett stort problem i dag, både för samhället och individen. LÄS MER

 4. 4. Towards Long-Range Backscatter Communication with Tunnel Diode Reflection Amplifiers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Gustav Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Amplified backscatter tag; Reflection amplifier; Battery-free; Long-range communication; Tunnel diode; Ultra-low power consumption; RFID; Frequency shift;

  Sammanfattning : Backscatter communication enables wireless communication at a power consumption orders of magnitude lower than conventional wireless communication. Instead of generating new RF-signals backscatter communication leverages ambient signals, such as WiFi-, Bluetooth- or TV-signals, and reflects them by changing the impedance of the antenna. LÄS MER

 5. 5. Distributed machine learning for embedded devices

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Niclas Gyllsdorff; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal of the master thesis is to investigate the feasibility ofhaving distributed machine learning on embedded devices and toanalyse how the architecture of such a system can look like. A systemis proposed which enables machine learning running on multipleembedded devices to communicate with an end application. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bluetooth.

Din email-adress: