Sökning: "Bo Sundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bo Sundberg.

 1. 1. Kunskap är makt : Kenyanska internatskolepojkars syn på kvinnors tertiära utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Sundberg; [2014]
  Nyckelord :Gender; tertiary education; sex; gender equality; Kenya; Genus; tertiär utbildning; kön; jämställdhet; Kenya;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka internatskolepojkar i Kenyas inställning till kvinnor somvidareutbildar sig på tertiär nivå ur ett globalt, nationellt och personligt perspektiv. Frågeställningarnavar: ”Hur resonerar pojkarna kring kvinnor som utbildar sig på högskolenivå ur ett globalt, nationellt ochpersonligt perspektiv?”, ”Hur formuleras jämställdhetsfrågor i gymnasieskolans läroplan och Vision2030-målen och hur kan det relateras till pojkarnas uppfattningar om kvinnor med högre utbildning?”samt ”Hur kan man förstå pojkarnas resonemang i dessa frågor?”. LÄS MER

 2. 2. Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad : Inverkan på utformningen av ett kontor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik; Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Jesper Sundberg; Mohammed Alserr; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The use and attention given to the certification system “Miljöbyggnad” has increasedin recent years. The system is completely Swedish and was initiated in 2005 by theBygga-Bo-Dialogen. Miljöbyggnad aims to create a healthy indoor environment, reduceenergy consumption and discourage the use of hazardous chemical substances. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bo Sundberg.

Din email-adress: