Sökning: "Books and Reading"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade orden Books and Reading.

 1. 1. Reading the Diaspora

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Krisztina Orbán; [2018]
  Nyckelord :books; audience studies; white minorities; transculturality; cultural identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis set the goal to contribute to the fields of diaspora studies and cultural studies from a media and communication studies angle by addressing the blank spots ‘white minorities’ and book use. White diasporas are nearly invisible within academia and very often ‘under the radar’ in society as well. LÄS MER

 2. 2. ”Varför hade jag dom här satans killkläderna på mej?” : En studie om genus och hur flickor skildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Caroline Olsson; [2018]
  Nyckelord :gender; children’s literature; working with equality; values; reading aloud; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar; genus; barnlitteratur; jämställdhetsarbete; värdegrund; högläsning; Lisbet och Sambakungen; Nelly Rapp och de små under jorden; Hedvig och Hardemos prinsessa; Dårfinkar och Dönickar;

  Sammanfattning : The purpose of this survey is to see how girls are portrayed in children’s literature from a gender perspective. The analysis is based on different specific features with the characters such as looks, stereotypical behaviour and interplay with other characters. LÄS MER

 3. 3. Läsning, motivation och ljudböcker : En kvantitativ studie av elevers attityder till bruket av ljudböcker som motivationsfrämjande för läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nadim Khan; [2018]
  Nyckelord :Upper secondary school; motivation; audiobooks; reading aloud; subject of Swedish; Gymnasieskolan; motivation; ljudböcker; högläsning; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en enkätundersökning på en gymnasieskola i Västra Götaland kring elevers attityder till bruket av ljudböcker, vilket kopplas samman med motivation för läsning av skönlitteratur. Enkätundersökningen genomfördes i skolan, tillsammans med närvarande lärare och var anonym. LÄS MER

 4. 4. Läs texten och svara sedan på frågorna : en innhållsanalys av läsförståelseböcker och tillhörande uppgifter för årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emelie Björck; [2018]
  Nyckelord :Reading comprehension; Literacy; Literacy practices; educational textbooks; Swedish subject; 4th grade; primary school; Läsförståelse; Literacy; Literacypraktiker; Läroböcker; Svenskämnet; Årskurs 4; Mellanstadiet;

  Sammanfattning : Reading is not just about decoding letters correctly but also to understand what you are reading. With a broadened view on the reading and writing development which includes the four literacy practices: the reader as a code breaker, text participant, text user and text analyst, this study’s purpose is to examine how educational books made for reading comprehension are designed, and which of the four literacy practices named above are represented in the books. LÄS MER

 5. 5. E-book market adoption in Sweden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gabriel Bergqvist; Diego Fernando Botero Aristizábal; [2018]
  Nyckelord :e-book;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge about why customers select e-books, paper books or audiobooks, and what differences exist for different customer groups. Considering that publishing is a really old business, well established hundreds of years before the internet, it is not surprising that disruptive new concepts as e-books, audiobooks and the internet require the companies to change their way of doing and looking upon business. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Books and Reading.

Din email-adress: