Sökning: "Bootstrapping"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Bootstrapping.

 1. 1. A study of the Basel III CVA formula

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rickard Olovsson; Erik Sundberg; [2017-07-03]
  Nyckelord :Basel III; Credit Value Adjustment; Counterparty Credit Risk; Credit Default Swap; Interest Rate Swap; Piecewise Constant Default Intensity; Bootstrapping; Expected Exposure; Internal Model Method;

  Sammanfattning : In this thesis we compare the official Basel III method for computing credit value adjustment (CVA) against a model that assumes piecewise constant default intensities for a number of both market and fictive scenarios. CVA is defined as the price deducted from the risk-free value of a bilateral derivative to adjust for the counterparty credit risk. LÄS MER

 2. 2. Acquisition phonologique et morphosyntaxique du sudois et du franais par des enfants bilingues simultans. Le dveloppement de phrases nominales et dterminatives l?ge de 22-32 mois.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Franska; Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap

  Författare :Fanny Carlström Plaza; [2017]
  Nyckelord :phonological development; 2L1 acquisition; French phonology; Swedish phonology; aCV; proto-determiners; truncations; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : La prsente tude observe le dveloppement de phrases dterminatives (DP) d?enfants bilingues simultans (2L1) en franais-sudois, gs de 22-32 mois, pour en tudier la relation entre les aspects phonologiques et morphosyntaxiques ainsi que de le comparer aux descriptions existantes sur le mme parcours d?enfants monolingues (L1). Selon la recherche contemporaine, l?acquisition morpho-syntaxique prcoce serait un processus de bootstrapping, o les premires units lexicales sont phonologiquement contraintes et les mots fonctionnels omis, faute d?tre prosodiquement prominents. LÄS MER

 3. 3. Finansiell Bootstrapping, mer än bara pengar : en kvalitativ studie om små IT-företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodlin Elias; Sumana Sahib; [2017]
  Nyckelord :Små IT-företag; extern finansiering; bootstrapping; finansiellt gap; Pecking-order;

  Sammanfattning : Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. LÄS MER

 4. 4. A Distributed Algorithm for Bootstrapping a Wireless Visual Sensor Network

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Leon Fernandez; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transmission of visual data can be quite demandingin terms of energy and bandwidth. Therefore, it is important thatall the sensors in a Wireless Visual Sensor Network get a goodsignal quality for their transmissions when they come online forthe first time. LÄS MER

 5. 5. Småföretagarnas Bootstrapping : en kvantitativ studie om hur småföretagens bootstrappinganvändning förklaras utifrån företagens livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anton Karlsson; Pontus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Financial bootstrapping; Business lifecycle; Small business capital structure; Small business resource needs; Finansiell bootstrapping; Företagslivscykeln; Småföretagens kapitalstruktur; Småföretagens resursbehov;

  Sammanfattning : Arbetslösheten i Sverige uppgick under 2017 års första månad till 7,3 procent. En aktuell faktor för att minska arbetslösheten är entreprenörskap. Entreprenörskap är en viktig del i utvecklingen för att driva småföretag. Småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges sysselsättning, men lider av låg överlevnadsgrad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bootstrapping.

Din email-adress: