Sökning: "Bootstrapping"

Visar resultat 1 - 5 av 72 uppsatser innehållade ordet Bootstrapping.

 1. 1. A study of the Basel III CVA formula

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rickard Olovsson; Erik Sundberg; [2017-07-03]
  Nyckelord :Basel III; Credit Value Adjustment; Counterparty Credit Risk; Credit Default Swap; Interest Rate Swap; Piecewise Constant Default Intensity; Bootstrapping; Expected Exposure; Internal Model Method;

  Sammanfattning : In this thesis we compare the official Basel III method for computing credit value adjustment (CVA) against a model that assumes piecewise constant default intensities for a number of both market and fictive scenarios. CVA is defined as the price deducted from the risk-free value of a bilateral derivative to adjust for the counterparty credit risk. LÄS MER

 2. 2. Finansiell Bootstrapping, mer än bara pengar : en kvalitativ studie om små IT-företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rodlin Elias; Sumana Sahib; [2017]
  Nyckelord :Små IT-företag; extern finansiering; bootstrapping; finansiellt gap; Pecking-order;

  Sammanfattning : Denna uppsats är av kvalitativt inslag där en undersökning på fem små IT-företag i Stockholmsområde gjorts. Undersökningens syfte var att studera hur tillämpning av finansiell bootstrapping kan vara en lösning av resursbehovet. LÄS MER

 3. 3. A Distributed Algorithm for Bootstrapping a Wireless Visual Sensor Network

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Leon Fernandez; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transmission of visual data can be quite demandingin terms of energy and bandwidth. Therefore, it is important thatall the sensors in a Wireless Visual Sensor Network get a goodsignal quality for their transmissions when they come online forthe first time. LÄS MER

 4. 4. Småföretagarnas Bootstrapping : en kvantitativ studie om hur småföretagens bootstrappinganvändning förklaras utifrån företagens livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Anton Karlsson; Pontus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Financial bootstrapping; Business lifecycle; Small business capital structure; Small business resource needs; Finansiell bootstrapping; Företagslivscykeln; Småföretagens kapitalstruktur; Småföretagens resursbehov;

  Sammanfattning : Arbetslösheten i Sverige uppgick under 2017 års första månad till 7,3 procent. En aktuell faktor för att minska arbetslösheten är entreprenörskap. Entreprenörskap är en viktig del i utvecklingen för att driva småföretag. Småföretagen svarar för en betydande del av Sveriges sysselsättning, men lider av låg överlevnadsgrad. LÄS MER

 5. 5. Variability of nominally identical components and their influence in an assembly - Applications to a Volvo XC90

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för tillämpad mekanik

  Författare :Gesa Dorendorf; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mechanical engineering is important in many engineering industries, for instance the automotive industry. Itallows the developement of improved and more complex products. The automotive industry possesses one of thebiggest markets worldwide and is affected by a high level of competition. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bootstrapping.

Din email-adress: