Sökning: "Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 575 uppsatser innehållade ordet Bourdieu.

 1. 1. A Communication Analysis for UNICEF Lebanon - A media landscape of Lebanon, media consumption habits of Syrian refugees and potential C4D interventions to promote social inclusion and child/youth protection for Syrian children and youths in Lebanon

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Yee-Yin Yap; Abigail Leffler; [2017]
  Nyckelord :Bullying; C4D interventions; child protection inclusion; children youth; communication channels; digital media; early marriage; gender-based violence; interpersonal communication channels; Lebanon; media channels; media consumption habits; media landscape; public service; refugees; sectarianism; sexual harassment; social communication; Syrian refugees; traditional media; UNICEF Lebanon.;

  Sammanfattning : The objective of this study is to put forward informed C4D recommendations to help organizations like UNICEF combat the situation for Syrian refugee children and youths in Lebanon, who through displacement and resettling into the complex Lebanese socio-political landscape may be at risk of becoming a lost generation. This paper focuses on the prevention and elimination of actions such as bullying, sexual harassment, gender-based violence, and early marriage. LÄS MER

 2. 2. "Writing for your mother is more important than writing for the queen of England" : En undersökning av samtida ugandisk litteratur och desssamhälleliga roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eira Järverot; [2017]
  Nyckelord :Bourdieu; Uganda; Wa Thiong o; Litteratursociologi; muntlig litteratur; postkolonial teori;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the role of literature in the Ugandan society. It uses Bourdieus field theory and the book The Rules of Art to analyze a handful of interviewes with people on different positions on the literary field in Kampala, the capital of Uganda. LÄS MER

 3. 3. Lyrikens marknad : en analys av lyrikutgivningen 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Amanda Backman; [2017]
  Nyckelord :bokmarknad; lyrik; book business; svensk bokhandel; selfpublishing; advertising; market; bokinfo; publishing house; poetry; book market; förlag; marknad; annonsering; egenutgivning; bokbranschen; Bourdieu; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : There is a general idea in the bookbusiness that poetry, as a genre, isn’t profitable. At the same time it is considered to be high esteemed to publish poetry. LÄS MER

 4. 4. Den onda klassresan : En intersektionell analys av Ira Levins Rosemary's Baby med fokus på klass, genus och esoteriska element

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniela Lillhannus; [2017]
  Nyckelord :Ira Levin; Rosemary s Baby; horror; esotericism; satanism; intersectionality; class; gender; respectability; Bourdieu; Ira Levin; Rosemarys baby; skräck; esoterism; satanism; intersektionalitet; klass; genus; respektabilitet; Bourdieu;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Niornas föreställningar om gymnasieprogram Vad påverkar elevers gymnasieval och hur ser de på sin framtid?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Cronvall; Pauline Friis; [2017]
  Nyckelord :Framtid; Gymnasieval; Habitus; Högskoleförberedande program; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka föreställningar elever i årskurs nio, som genomfört sitt gymnasieval, har om att välja högskoleförberedande program eller yrkesprogram. Frågorna som behandlas handlar om vem och vad som påverkat elevernas gymnasieval, vilka föreställningar de har om högskoleförberedande program respektive yrkesprogram. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bourdieu.

Din email-adress: