Sökning: "Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 588 uppsatser innehållade ordet Bourdieu.

 1. 1. Att leva på musiken

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Peter Rudvall; [2017-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis is a study of actors bound to independent record labels in Gothenburg during the early 2000s. The aim is to study how these actors use the social room to organize, and how these individuals relate to profitability. The main material consists of semi structured interviews with nine informants, all based in Gothenburg, Sweden. LÄS MER

 2. 2. Nykomling på genusfältet - en enkätstudie av hur nya studenter upplever litterär kanonisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2017-02-14]
  Nyckelord :kanonisering; genusvetenskap; litteratur; fält; aktidemiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka författare och texter som studenter upplever kanoniseras på grundkurser i genusvetenskap i Sverige. Detta görs genom en enkätstudie riktad till studenter på dessa kurser. Utifrån resultaten av studien försöker jag, med utgångspunkt i och inspiration av Bourdieu, teckna en bild av det genusvetenskapliga fältet. LÄS MER

 3. 3. ILSA-the subordination of Education to Economic Theory (ILSA-Wirtschaftstheorie statt Bildung)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Lindqvist; [2017-01-20]
  Nyckelord :ILSA; comparative education; EB; human capital; concepts; quality; standard; assessment;

  Sammanfattning : Narrative: In the beginning of the 21st century a trend became apparent; the increasing production of education monitoring data. It was the outcome of international large scale assessments (ILSA) breakthrough; quantitative comparative education (QCE) studies said to be able to give important information on the state of education systems. LÄS MER

 4. 4. Att vara undantaget : om invandrares företagande i de gröna näringarna

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Martina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :grön integration; gröna näringarna; invandrare; utrikes född; habitus; kapital; Bourdieu; jordbruk;

  Sammanfattning : Fältet ”grön integration” växer i Sverige, inom vilket flertalet aktörer driver olika integrationsprojekt. Detta i en näring med endast ca 150 företagare födda utanför EU. LÄS MER

 5. 5. A Communication Analysis for UNICEF Lebanon - A media landscape of Lebanon, media consumption habits of Syrian refugees and potential C4D interventions to promote social inclusion and child/youth protection for Syrian children and youths in Lebanon

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Yee-Yin Yap; Abigail Leffler; [2017]
  Nyckelord :Bullying; C4D interventions; child protection inclusion; children youth; communication channels; digital media; early marriage; gender-based violence; interpersonal communication channels; Lebanon; media channels; media consumption habits; media landscape; public service; refugees; sectarianism; sexual harassment; social communication; Syrian refugees; traditional media; UNICEF Lebanon.;

  Sammanfattning : The objective of this study is to put forward informed C4D recommendations to help organizations like UNICEF combat the situation for Syrian refugee children and youths in Lebanon, who through displacement and resettling into the complex Lebanese socio-political landscape may be at risk of becoming a lost generation. This paper focuses on the prevention and elimination of actions such as bullying, sexual harassment, gender-based violence, and early marriage. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bourdieu.

Din email-adress: