Sökning: "Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade ordet Bourdieu.

 1. 1. Nykomling på genusfältet - en enkätstudie av hur nya studenter upplever litterär kanonisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2017-02-14]
  Nyckelord :kanonisering; genusvetenskap; litteratur; fält; aktidemiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka författare och texter som studenter upplever kanoniseras på grundkurser i genusvetenskap i Sverige. Detta görs genom en enkätstudie riktad till studenter på dessa kurser. Utifrån resultaten av studien försöker jag, med utgångspunkt i och inspiration av Bourdieu, teckna en bild av det genusvetenskapliga fältet. LÄS MER

 2. 2. ILSA-the subordination of Education to Economic Theory (ILSA-Wirtschaftstheorie statt Bildung)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Lindqvist; [2017-01-20]
  Nyckelord :ILSA; comparative education; EB; human capital; concepts; quality; standard; assessment;

  Sammanfattning : Narrative: In the beginning of the 21st century a trend became apparent; the increasing production of education monitoring data. It was the outcome of international large scale assessments (ILSA) breakthrough; quantitative comparative education (QCE) studies said to be able to give important information on the state of education systems. LÄS MER

 3. 3. "Writing for your mother is more important than writing for the queen of England" : En undersökning av samtida ugandisk litteratur och desssamhälleliga roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eira Järverot; [2017]
  Nyckelord :Bourdieu; Uganda; Wa Thiong o; Litteratursociologi; muntlig litteratur; postkolonial teori;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the role of literature in the Ugandan society. It uses Bourdieus field theory and the book The Rules of Art to analyze a handful of interviewes with people on different positions on the literary field in Kampala, the capital of Uganda. LÄS MER

 4. 4. "Än vandrar jag från land till land" : -en studie om bristande arbetsmarknadsintegration i en mellanstor stad i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Amela Imsirovic; [2017]
  Nyckelord :Non-Europeans; labour market; integration; KASAM; social capital; postcolonial theory;

  Sammanfattning : English title: “I still wander from country to country”The essay is about newly arrived immigrants, academics from countries outside Europe and their integration at the Swedish labour market. The purpose of this essay is to increase knowledge about non-European academic’s abilities and needs, and at the same time bring better understanding about how this group can contribute to the labour market. LÄS MER

 5. 5. “Utan min tro hade jag inte fixat mitt liv, den håller mig hel” : En kvalitativ studie om sambandet mellan religiositet och utbrändhet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Cecilia Elming; Linnéa Hedin; [2017]
  Nyckelord :Burnout; Religiosity; KASAM; Anomie; Social capital; Utbrändhet; Religiositet; KASAM; Anomi; Socialt kapital;

  Sammanfattning : The aim of this study is to gain a better understanding of the relationship between religiosity and burnout and to investigate whether the resources religiosity offers can counteract burnout. The study is of a qualitative nature as the empirical material has been gathered through six interviews. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bourdieu.

Din email-adress: