Sökning: "Bourdieu"

Visar resultat 1 - 5 av 551 uppsatser innehållade ordet Bourdieu.

 1. 1. Nykomling på genusfältet - en enkätstudie av hur nya studenter upplever litterär kanonisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2017-02-14]
  Nyckelord :kanonisering; genusvetenskap; litteratur; fält; aktidemiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka författare och texter som studenter upplever kanoniseras på grundkurser i genusvetenskap i Sverige. Detta görs genom en enkätstudie riktad till studenter på dessa kurser. Utifrån resultaten av studien försöker jag, med utgångspunkt i och inspiration av Bourdieu, teckna en bild av det genusvetenskapliga fältet. LÄS MER

 2. 2. ILSA-the subordination of Education to Economic Theory (ILSA-Wirtschaftstheorie statt Bildung)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anders Lindqvist; [2017-01-20]
  Nyckelord :ILSA; comparative education; EB; human capital; concepts; quality; standard; assessment;

  Sammanfattning : Narrative: In the beginning of the 21st century a trend became apparent; the increasing production of education monitoring data. It was the outcome of international large scale assessments (ILSA) breakthrough; quantitative comparative education (QCE) studies said to be able to give important information on the state of education systems. LÄS MER

 3. 3. "Writing for your mother is more important than writing for the queen of England" : En undersökning av samtida ugandisk litteratur och desssamhälleliga roll

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Eira Järverot; [2017]
  Nyckelord :Bourdieu; Uganda; Wa Thiong o; Litteratursociologi; muntlig litteratur; postkolonial teori;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate the role of literature in the Ugandan society. It uses Bourdieus field theory and the book The Rules of Art to analyze a handful of interviewes with people on different positions on the literary field in Kampala, the capital of Uganda. LÄS MER

 4. 4. Smak för motion, avsmak för föreningsidrott : En kvalitativ studie med utgångspunkt i Bourdieus habitusbegrepp

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Martin Jonsson; Anton Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Habitus; smak; livsstil; idrott; fysisk aktivitet; skola.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine how students, who are not active in a competitive sport in their spare time, experience how the physical education contributes to their approach to physical exercise. To be able to study this, Pierre Bourdieu made a basis to visualise the factors considering their approach to physical exercise in school and in their spare time. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända föräldrars röster om den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emelie Warntoft; Martina Mihalic; [2017]
  Nyckelord :bemötande; föräldrar; nyanländ; pedagoger; social nätverk;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka och beskriva sex nyanlända föräldrars uppfattningar om mötet med den svenska förskolan. Studien handlar om nyanlända föräldrars syn på bemötandet av personal i den svenska förskolan, samverkan samt vilka kommunikativa möjligheter och hinder föräldrarna har upplevt i kontakten med förskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bourdieu.

Din email-adress: