Sökning: "Braille"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Braille.

 1. 1. Dot Master : Braille printer

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Fredrika Ardestam; Sara Soltaniah; [2018]
  Nyckelord :Braille; 3D printer; Arduino;

  Sammanfattning : Braille is a writing system that uses tactile dots in apredetermined order which, in relation to each other, representdifferent letters in the alphabet. This writing systemmakes it possible for people with visual impairmentsto take part of the written media. LÄS MER

 2. 2. Produktion av digitala läromedel för elever med blindhet : En problematiserande studie om tillgängliggörande

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Björn Nyqvist; [2018]
  Nyckelord :students with blindness; accessibility; participation; digital teaching materials; discursive psychology; equivalent education; braille; elever med blindhet; tillgänglighet; delaktighet; digitala läromedel; diskurspsykologi; likvärdig utbildning; punktskrift;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att belysa hur läromedelsproducenter och personal vid SPSM:s läromedelsavdelning talar om hur den pågående digitaliseringen av läromedelsmarknaden påverkar tillgång till och tillgänglighet i läromedel för elever med blindhet. En fråga som också fokuseras är ansvaret för att denna elevgrupp får möjlighet till delaktighet genom tillgång till samma läromedel som övriga elever. LÄS MER

 3. 3. Dot Master : Braille printer

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :FREDRIKA ARDESTAM; SARA SOLTANIAH; [2018]
  Nyckelord :Braille; 3D printer; Arduino;

  Sammanfattning : Braille is a writing system that uses tactile dots in a predetermined order which, in relation to each other, represent different letters in the alphabet. This writing system makes it possible for people with visual impairments to take part of the written media. LÄS MER

 4. 4. Braille Hero : Feedback modalities and their effectiveness on alphabetic braille learning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Hellkvist; [2017]
  Nyckelord :visually impaired; braille; serious games; tactile feedback; auditory feedback;

  Sammanfattning : Braille literacy is an important and vital part of visually impaired and blind peoples’ everyday lives. The purpose of this paper was to evaluate different feedback modalities used in a smartphone game and analyze their impact and effectiveness on alphabetic braille learning. In this study, three different modalities were used and tested. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa synskadade elever i klassisk gitarr : En intervjustudie av gitarrlärares syn på hur musikundervisning kan bedrivas med synskadade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Achilleas Manisalis; [2016]
  Nyckelord :Music; guitar; classical guitar teaching instruction; visually impaired; blind; didactic perspective; Musik; gitarr; klassisk gitarr undervisning; synskadade; blind; didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien att undersöka hur gitarrlärare arbetar med synskadade elever i klassisk gitarrundervisning, målet är att underlätta lärares arbete när det gäller att undervisa just synskadade elever i klassisk gitarr. Studiens forskningsfrågor är: Vad arbetar gitarrlärare med i sin undervisning med synskadade gitarrelever? På vilka sätt arbetar gitarrlärare med synskadade elever? Varför väljer lärare att arbeta som de gör? Studiens metod utgörs av intervjuer med lärare och elever samt och observationer av övningar och andra hjälpmedel lärare använder i sitt arbete med synskadade elever och hur de arbetar med dessa hjälpmedel. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Braille.

Din email-adress: