Sökning: "Braille"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Braille.

 1. 1. Braille Hero : Feedback modalities and their effectiveness on alphabetic braille learning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Hellkvist; [2017]
  Nyckelord :visually impaired; braille; serious games; tactile feedback; auditory feedback;

  Sammanfattning : Braille literacy is an important and vital part of visually impaired and blind peoples’ everyday lives. The purpose of this paper was to evaluate different feedback modalities used in a smartphone game and analyze their impact and effectiveness on alphabetic braille learning. In this study, three different modalities were used and tested. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa synskadade elever i klassisk gitarr : En intervjustudie av gitarrlärares syn på hur musikundervisning kan bedrivas med synskadade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Achilleas Manisalis; [2016]
  Nyckelord :Music; guitar; classical guitar teaching instruction; visually impaired; blind; didactic perspective; Musik; gitarr; klassisk gitarr undervisning; synskadade; blind; didaktiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien att undersöka hur gitarrlärare arbetar med synskadade elever i klassisk gitarrundervisning, målet är att underlätta lärares arbete när det gäller att undervisa just synskadade elever i klassisk gitarr. Studiens forskningsfrågor är: Vad arbetar gitarrlärare med i sin undervisning med synskadade gitarrelever? På vilka sätt arbetar gitarrlärare med synskadade elever? Varför väljer lärare att arbeta som de gör? Studiens metod utgörs av intervjuer med lärare och elever samt och observationer av övningar och andra hjälpmedel lärare använder i sitt arbete med synskadade elever och hur de arbetar med dessa hjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Utställningspedagogik möter neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : Nordiska museet under luppen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Solveig Nerman; [2016]
  Nyckelord :Neuropsychiatric disabilities; Accessibility; Museums; Pedagogy of exhibitions; Pedagogy of museums; Conservation; The reception of Museums; Exhibitions; Audioguide; Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Tillgänglighet; Museum; Utställningspedagogik; Museipedagogik; Kulturvård; Museibemötande; Utställningar; Audioguide;

  Sammanfattning : A goal in conservation is that cultural heritage should be for everyone and therefore should be experienced by everyone. With ramps, lifts, Braille exhibitions, sign language interpreted tours, tours for the visually impaired, etc., adaptions are made for people with physical disabilities. LÄS MER

 4. 4. Indoor Positioning System based on Bluetooth Low Energy for Blind or Visually Impaired Users : Running on a smartphone

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Tengqingqing Ge; [2015]
  Nyckelord :RSSI-based indoor positioning; Bluetooth; smartphone; blind and visually impaired; RSSI-baserade inomhuspositionering; Bluetooth; smartphone; blinda och synskadade;

  Sammanfattning : Blind and visually impaired (BVI) users desire an indoor navigation tool that is inexpensive, convenient, and reliable. The purpose of this thesis is to examine the feasibility of using a smartphone as a platform for such a navigation tool.A good navigation tool should have both a good positioning accuracy and a user-friendly interface. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet, en förmån eller en avlägsenhet? : tillgänglighet för synskadade på museer och förmedling av arkeologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Cecilia Engström; [2013]
  Nyckelord :Intermediation; availability; archaeological exhibition; visually impaired; disabilities; replicas; Förmedling; tillgänglighet; arkeologisk utställning; synskadade; funktionshinder; repliker;

  Sammanfattning : This bachelor thesis brings up a discussion about museums availability and access to thearchaeological display objects towards blind and visually impaired visitors. The study phasewill take start in analyzing four museums in south Sweden, all which have exhibitions aboutthe prehistory. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Braille.

Din email-adress: