Sökning: "Brukare"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade ordet Brukare.

 1. 1. Individen bakom sjukdomen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Rasmusson; [2018]
  Nyckelord :Brukare; Gräsrotsbyråkrati; Handlingsutrymme; Kognitiv svikt; Professionsetik; Samtycke; Självbestämmande; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur biståndshandläggare upplever mötet med äldre med kognitiv svikt avseende problem och möjligheter med att inhämta samtycke. Studien baseras på en kvalitativ metod och med stöd av intervjusamtal med fem biståndshandläggare eftersöks en djupare förståelse för deras arbete med äldre med kognitiv svikt. LÄS MER

 2. 2. Boendestödjares kompetensbehov utifrån brukares rätt till självbestämmande och delaktighet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Susanne Björnerud; [2018]
  Nyckelord :Boendestöd; brukare; LSS; utmaningar;

  Sammanfattning : Studien har sitt ursprung i ett intresse av boendestödjares efterfrågade kompetensbehov för att säkerställa utförandet av sitt arbete utifrån rådande lagstiftning och uppdragsgivares önskemål. Syftet var vidare att beskriva och förstå på vilket sätt brukarens rätt till självbestämmande och delaktighet påverkar boendestödjarens arbete och kompetensbehov, samt hur boendestödjare upplever att arbetsgivaren hanterar kompetenshöjande insatser. LÄS MER

 3. 3. Glöm inte samverkan : En kvalitativ studie om samverkan mellan kommun, landsting och intresseorganisationer när det kommer till individer med demens och deras anhöriga

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Maja Stenskog; [2018]
  Nyckelord :demens; demenssjukdom; samverkan; handlingsutrymme; landstinget och kommunal;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna uppsats är att lyfta fram hur professionella inom demensvård upplever samverkan mellan kommun, landsting och intresseorganisationer. Fokus har varit att undersöka de teman som uppdagas när man talar om samverkan och implikationer som detta innebär i det dagliga arbetet. LÄS MER

 4. 4. Flexibla planlösningar som går att bruka både som bostäder och kontor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sofie Karlsson; Olivia Falk; [2018]
  Nyckelord :arkitektur; planlösningar; bostäder; kontor; flexibelt; blandhus;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att studera om det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både som bostad och kontor enligt gällande regelverk, samt om det ses som ett bra koncept enligt brukare och aktörer inom byggbranschen. Resultatet visar att det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både som bostad och kontor. LÄS MER

 5. 5. Från början till byggt : undersökning av arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Ekman; [2018]
  Nyckelord :gestaltningsprocessen; designteori; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om den arkitektoniska arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag. Varför blev det som det blev och hade det kunnat göras annorlunda? Syftet med arbetet är att klargöra och generalisera arbetsprocessen genom en fallstudie. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Brukare.

Din email-adress: