Sökning: "Brukare"

Visar resultat 1 - 5 av 408 uppsatser innehållade ordet Brukare.

 1. 1. Vems Gullbergs Kaj paradis? En studie av relationen mellan brukare och en postindustriell plats under produktion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Jennifer Brohammer; [2017-06-07]
  Nyckelord :urban development; production of space; post-industrial cities; affection; authenticity; nostalgia; ephemeral locations; power positions in the city; gentrification;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine the relationship between the physical location Gullbergskajen and its social context, and to see how they both affect the image of the area. The location is facing a comprehensive urban development, which will lead to changes in its composition and identity. LÄS MER

 2. 2. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-19]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonas självbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal i kommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar och hinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar för att reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 3. 3. BRUKARINFLYTANDE - EN SANNING MED MODIFIKATION? En kvalitativ studie om brukarinflytande i daglig verksamhet enligt LSS, ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Palmqvist; [2017-04-11]
  Nyckelord :brukarinflytande; empowerment; funktionshinder; daglig verksamhet;

  Sammanfattning : I lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade betonassjälvbestämmande, inflytande och full delaktighet i samhällslivet för personermed funktionsnedsättning. Syftet med studien var att utforska hur personal ikommunal daglig verksamhet enligt 9 § 10 punkten LSS ser på förutsättningar ochhinder för brukarinflytande i sina respektive verksamheter, samt hur de arbetar föratt reducera de hinder som finns för brukarinflytande. LÄS MER

 4. 4. Brukarinflytandets komplexitet : En kvalitativ studie om brukarinflytande i förbättringsarbete inom kommunal omsorg

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Caroline Ärleskog; [2017]
  Nyckelord :Brukarinflytande; förbättringsarbete; kommunal omsorg; makt.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka och utifrån ett maktteoretiskt perspektiv analysera Esthercoachers beskrivningar av och resonemang kring brukarinflytande och dess premisser i förbättringsarbete inom kommunal omsorg. För att besvara forskningsfrågorna genomfördes tolv kvalitativa intervjuer med Esthercoacher som är verksamma i sex kommuner i Jönköpings län och vars uppgift bland annat är att bedriva förbättringsarbete. LÄS MER

 5. 5. Hälsofrämjande ledarskap inom hemtjänsten : - ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ann-Charlotte Sandberg; Jessica Österberg; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; fokusgrupper; hemtjänst; hälsofrämjande ledarskap; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Personal som arbetar inom hemtjänsten har ett viktigt arbete. Men det är också ett arbete som innebär utmaningar på olika sätt. Därför är det viktigt att arbeta med ett hälsofrämjande ledarskap så att det blir hållbart i längden att arbeta i detta yrke. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Brukare.

Din email-adress: