Sökning: "Buffer"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade ordet Buffer.

 1. 1. Water Management in the midst of Climate Change and Growing Tourism: A Field Study from the Peruvian Andes

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Robert Nylander; [2017-03-28]
  Nyckelord :Water Management; Peruvian Andes; Water Users; Climate Change; Tourism;

  Sammanfattning : According to climate researchers, melting glaciers is one of the most sever effects of the globalclimate change. Peru that contains more than seventy percent of the world’s tropical glaciers isparticularly vulnerable to this effect. LÄS MER

 2. 2. FLEXIBLE WORK ARRANGEMENTS: STRESS-BUFFERING OR STRESS-EXACERBATION?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Maria Bydén; [2017-03-02]
  Nyckelord :flexible work arrangements; job control; flex-time; job stress; well-being;

  Sammanfattning : Job control is traditionally considered a buffer against stress. To find out if there is any evidenceto support this idea, I compared the perceived job stress levels among school principalsin the public sector within the Gothenburg region with their degree of job control, more specifically,the possibilities to flexible work arrangements they experienced that their job provide. LÄS MER

 3. 3. Gränslandet mellan staden och den värdefulla naturen : ett gestaltningsförslag för Södra Ormesta parken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Lind; [2017]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; värdefull natur; naturreservat; stadsplanering; fysisk planering; ekologi; park; gestaltning;

  Sammanfattning : I en tid av bostadsbrist byggs det i våra städer i en takt som vi inte sett på väldigt länge. Staden förtätas och den yttre stadsgränsen skjuts längre ut närmare landsbygden. I Örebro finns det flera naturområden som ligger i stadens randzon och som påverkas av stadens expansion. LÄS MER

 4. 4. Realtidsövervakning av multicastvideoström

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Waleed Hassan; Martin Hellström; [2017]
  Nyckelord :Multicast; Multicast monitoring; FFmpeg; OpenCV; BRISQUE; Image quality assessment; Support vector machine; Multicast; Multicastövervakning; FFmpeg; OpenCV; BRISQUE; Bildkvalitetsanalysering; Stödvektormaskin;

  Sammanfattning : Den enorma ökningen av multicasttjänster har visat begränsningarna hos traditionella nätverkshanteringsverktyg vid multicastkvalitetsövervakning. Det behövs någon annan form av övervakningsteknik som inte är en hårdvaruinriktad lösning så som ökad länkgenomströmmning, buffertlängd och kapacitet för att förbättra kundupplevelsen. LÄS MER

 5. 5. Expanding the grain legume food production in Southern Sweden : qualitative insights from producers and representatives from the food industry

  Master-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Camilla Olsson; [2017]
  Nyckelord :agroecology; cropping systems; cultivation; food; industry; legume; processing; interview;

  Sammanfattning : The success of modern agriculture has so far primarily been assessed by productivity and economic returns, and not on nutritional value or on the ecosystem services provided besides food and fiber. Despite their high nutritional value, environmental benefits, and economic advantages for the farmer, legume crops are grown on less than 2 % of the arable land in Europe. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Buffer.

Din email-adress: