Sökning: "Buffer"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade ordet Buffer.

 1. 1. Identifiering av förbättringssteg för en produktionslina med händelsestyrd simulering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Désirée Ekvall; Mohammad Idress; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : St Eriks in Uppsala is a manufacturing company of various concrete products, e.g curb concretes stones. This study is about a production line that has become a low priority and needs improvement as the company wants to increase its production volume. The project's goal is to increase the production volume of the current production line by 50%. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av kommersiella och InHouse kontroller för realtids-PCR vid diagnostik av Herpes simplexvirus 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Samuel Karlsson; Nelly Palma Jansson; [2018]
  Nyckelord :DNA; storage; stability; DNA; förvaring; stabilitet;

  Sammanfattning : Herpes simplexvirus 1 och 2 orsakar godartade sjukdomar, men kan även orsaka mortalitet. Diagnostik av herpes simplexvirus 1 och 2 utförs numera framför allt med realtids- Polymerase chain reaction (PCR). I metoden amplifieras specifika deoxiribonukleinsyra(DNA)-sekvenser till miljontals kopior vilka sedan detekteras med fluorescein. LÄS MER

 3. 3. Interactive out-of-core rendering and filtering of one billion stars measured by the ESA Gaia mission

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Alsegård; [2018]
  Nyckelord :out-of-core rendering; large-scale visualization; hierarchical octree; GPU streaming; realtime filtering.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to visualize the 1.7 billion stars released by the European Space Agency, as the second data release (DR2) of their Gaia mission, in the open source software OpenSpace with interactive framerates and also to be able to filter the data in real-time. LÄS MER

 4. 4. Om hänsynen till vatten i skogslandskapet samt ansvarsfördelningen bland berörda myndigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/School for Forest Management

  Författare :Mattias Olsson; [2018]
  Nyckelord :kantzoner; naturhänsyn; avverkning;

  Sammanfattning : This report is partly written on behalf of and together with the County Board of Västernorrland and the Swedish Forest Agency of District Västernorrland, who wanted help to clarify two questions. The first question was about whether there have been any changes in how forest owners act when clear cutting riparian forests close to streams. LÄS MER

 5. 5. A NEW STUDY OF UNBALANCED PRODUCTION LINE WITH OPTIMIZATION

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johnny Xia; [2018]
  Nyckelord :Discrete event simulation; unbalanced production line; optimization;

  Sammanfattning : This project is a continuous research of a topic well-known in the literature, namely, the performance study of unbalanced unpaced production system. In the literature, there were many studies that investigated the statistical outputs of an unbalanced production line using simulation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Buffer.

Din email-adress: