Sökning: "Bush administration"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Bush administration.

 1. 1. Förtvivlan, Sorg, Hämnd : En analys av spelfilmerna World Trade Center och Zero Dark Thirty, en inblick i det sociala minnets rekonstruktion av traumat den 11 september 2001

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Simon Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to examine popular cultures impact on the social and collective memory in the post 9/11 era, more specific visual medias reconstruction of the traumatic event of September 11, 2001. The movies that will be in the center of this paper is World Trade Center (2006) produced by Oliver Stone and Zero Dark Thirty (2012) by Kathryn Bigelow. LÄS MER

 2. 2. Orientalism i Bushadministrationens framställning av Irak : En diskursanalys av George W. Bush och Dick Cheneys uttalanden i samband med den USA-ledda invasionen 2003

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Greta Brandimarti; [2016]
  Nyckelord :USA; Bushadministrationen; Irakinvasionen; Irak; diskursanalys; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to examine whether Edward W. Saids’ theory on orientalism exists in the Bush administration’ s description of Iraq in connection with the US-led invasion of Iraq 2003, and if so how it manifest. LÄS MER

 3. 3. Kriget mot terrorismen - Paradigmskifte av rättfärdiga metoder i modern krigföring?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sebastian Stjärneblad; [2013]
  Nyckelord :Kriget mot terrorismen; Indefinite detentions; Enhanced interrogation techniques; Internationell rätt; Krigsfångar; Habeus Corpus; Tortyr;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analytiskt granska och undersöka de legala aspekter som uppstått i samband med kriget mot terrorismen. Bush-administrationens juridiska argumentation kring praktikerna indefinite detentions och enhanced interrogation techniques står i fokus. LÄS MER

 4. 4. The Obama doctrine - a multipolar foreign policy.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Ismail Khan; [2013]
  Nyckelord :Foreign policy; polarity; hegemony; strategic restraint; Ismail Khan;

  Sammanfattning : This paper will clarify the debate surrounding contemporary American foreign policy, and it seeks to bring awareness to the vast field surrounding the topic. This essay is a case study, and it focuses mainly on the Obama doctrine, it does also shed light to the former foreign policy of the Bush administration. LÄS MER

 5. 5. RIKTAT DÖDANDE - Lag och moral i en asymmetrisk värld

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Joel Lundquist; [2013]
  Nyckelord :riktat dödande; terrorism; Al Qaeda; kriget mot terrorismen; 11-september; Pakistan; drönare; obemannad luftfarkost; UAV; illegal kombattant; just war theory; internationell humanitär rätt; internationell sedvanerätt; Unmanned Ariel Vehicle; War on Terror;

  Sammanfattning : Som ett resultat av attackerna mot USA den 11 september 2001 förklarade dåvarande president George W Bush krig mot terrorismen den 20 september samma år. Sex dagar senare undertecknade Bush ett direktiv vilket auktoriserade den civila amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency att utföra riktat dödande mot fördefinierade individer i syftet att förhindra nya attacker från terroristnätverket Al Qaeda, talibanerna och associerade styrkor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bush administration.

Din email-adress: