Sökning: "Business Intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 415 uppsatser innehållade orden Business Intelligence.

 1. 1. Market Intelligence in technology-intensive enterprises: Its constitution and utilization in a B2B context - Case Study of a Business Intelligence Outsourcing Supplier in the Automotive Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Mathias Nyhues; [2018-07-03]
  Nyckelord :Market Intelligence; Market Orientation; Market Knowledge; Customer Data;

  Sammanfattning : MSc in International Business and Trade.... LÄS MER

 2. 2. Consultant engagement in advanced technology transfers: An exploratory study in a new technological context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sara Erixon Goliath; Jakob Tengver; [2018-07-02]
  Nyckelord :Consultants; technology transfer; digitalisation; big data; data science;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. Anledningar till varför användare väljer att inte använda Business Intelligence system En kvalitativ fallstudie om användning av Business Intelligence system

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Fredrik Alnäs; Robin Weetom; [2018-06-29]
  Nyckelord :Business Intelligence; Critical Success Factors; Användning;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) is seen as a necessity for survival in the dynamic and competitive market. In order for a company to benefit from a BI-system, users need to interact with it and not bypass it by using other systems.The purpose of this study is to provide knowledge about why users choose not to use BI-systems. LÄS MER

 4. 4. KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR ANVÄNDNING AV SELF-SERVICE BUSINESS INTELLIGENCE

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maja Džeko; Mariella Pozzi; [2018-06-29]
  Nyckelord :Kritiska framgångsfaktorer; Business Intelligence; Self-Service; Self-Service BI;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) is often used by organizations to make beneficial deci-sions but BI is not designed to be used by everyone. Difficulties with the use of BI led to the development of an option: Self-Service Business Intelligence (SSBI). LÄS MER

 5. 5. Business Intelligence & Analytic-applikationers påverkan på strategisk styrning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Manne Sirén Florén; Mikael Thomassen; [2018-06-08]
  Nyckelord :Business Intelligence Analytics; BI A; BI; analytics; Levers of Control; Balans; strategisk styrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: 2000-talet har präglats av digitaliseringens framfart och berört företag genom snabba förändringar och teknikutveckling. Business Intelligence & Analytics-applikationer används av organisationer i deras strategiska styrning och beslutsfattande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Business Intelligence.

Din email-adress: