Sökning: "Business Model Innovation"

Visar resultat 1 - 5 av 403 uppsatser innehållade orden Business Model Innovation.

 1. 1. Data sharing in the fire industry – creating better and proactive safety, A qualitative case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Niels-Malte Thorn; [2018-07-06]
  Nyckelord :data sharing; data analytics; fire safety; data-driven innovation; data silos; collective action; Sandbox; Brandskyddsföreningen;

  Sammanfattning : MSc in Knowledge-based Entrepreneurship.... LÄS MER

 2. 2. Affärsmodellsutveckling : Hur företag hanterar utmaningar på en förändrad marknad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Joakim Andersson; [2018]
  Nyckelord :Business model innovation; change management; improvement efforts; organisational culture; business strategy; market change; Business model innovation; förändringsledning; förbättringsarbete; organisationskultur; affärsstrategi; marknadsförändring;

  Sammanfattning : En marknadsförändring innebär utmaningar för de företag som verkar på marknaden, eftersom de då måste anpassa sig till nya marknadsförhållanden, ny konkurrenssituation och liknande. Denna studie har haft som syfte att undersöka vilka utmaningar företag upplever när de utvecklar sina affärsmodeller. LÄS MER

 3. 3. E-book market adoption in Sweden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gabriel Bergqvist; Diego Fernando Botero Aristizábal; [2018]
  Nyckelord :e-book;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge about why customers select e-books, paper books or audiobooks, and what differences exist for different customer groups. Considering that publishing is a really old business, well established hundreds of years before the internet, it is not surprising that disruptive new concepts as e-books, audiobooks and the internet require the companies to change their way of doing and looking upon business. LÄS MER

 4. 4. Corporate Social Responsibility in Business Model : The Chinese Context

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emma Stenberg; Thi-Xoan Vu; [2018]
  Nyckelord :Business Model; BM; Business Model Innovation; BMI; Corporate Social Responsibility; CSR; China; Chinese Context;

  Sammanfattning : When exploring business in China we noticed that companies behaved in a different way, Corporate Social Responsibility was seen as integrated in companies’ business models as an integral part in order for them to grow and sustain. This seemed to be a new approach to us as well as poorly discussed in the literature we had experienced. LÄS MER

 5. 5. Lekmöbel anpassad för förskolemiljö : Ett produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rickard Asplén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract  The report deals with a product development project commissioned by Ludmilla Kompaniet at Almi Business Partner. The project is carried out in the course "Degree Project for degree of Bachelor of Science in innovation and design" at Karlstad University. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Business Model Innovation.

Din email-adress: