Sökning: "Byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 1186 uppsatser innehållade ordet Byggnader.

 1. 1. WELL Ett verktyg för ökat välbefinnande i svenska kontor?

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Louise Sjölund; [2017]
  Nyckelord :The WELL Building Standard®; indoor climate; wellbeing; performance; environmental; The WELL Building Standard®; innemiljö; välbefinnande; prestation; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Personalkostnader utgör 80% av de totala kostnaderna samtidigt som människor i de utvecklade delarna av världen spenderar 90% av tiden inomhus. Forskning som visar att prestation är beroende av den omgivande miljön har lyft frågan om att inkludera välbefinnande vid certifiering av hållbara byggnader. LÄS MER

 2. 2. User Configurable Indoor Positioning System using WiFi Trilateration and Fingerprinting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Carlsson; Filip Gölander; Fredrik Sandelin; [2017]
  Nyckelord :wifi; trilateration; fingerprinting; rssi; indoor positioning; positioning system; Indoor localization;

  Sammanfattning : The use of smartphones for positioning and navigation is mostly limited to outdoor settings. Indoors, where GPS signals are too inaccurate for positioning, an alternative must be used. LÄS MER

 3. 3. Flyttbara byggnader för bostadsändamål : Kompatibla med de nya tidsbegränsade byggloven

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsmaterial

  Författare :Nino Babic; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bostadsbyggandet i Sverige står inför kommande utmaningar. Bostadsbristen ökar och många av landets kommuner anser att de redan nu har en stor bostadsbrist. En orsak som ofta pekas ut är tiden det tar för kommunen att arbeta fram en detaljplan. Samtidigt skärps kraven avseende energiförbrukning för byggnader som byggs efter år 2020. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av insatsstöd för räddningstjänsten gällande bostäder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; David Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst; insatser; insatsstöd; examensarbete; ritningsunderlag; bostadsfastigheter; brandteknik; insatskort; framkörningskort; brand i bostad; konstruktion; Fire department; fire brigade; rescue operation; rescue support; thesis; blueprints; apartments; fire technology; rescue card; driving card; fire in apartments; construction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. LÄS MER

 5. 5. Hur lokalproducerat går det att bygga i Skellefteå : How locally is it possible to build in Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Albin Hällgren; [2017]
  Nyckelord :lokala byggnadsmaterial; byggteknik; Skellefteå; byggnadsmaterial; energianvändningen; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : De senaste åren har byggbranschen gjort stora framsteg då det kommer till energieffektivisering av byggnader i form av passivhus och plus hus. Nu då energianvändningen för att hålla byggnader i drift har blivit så låg, har det blivit en allt mindre del av den totala energianvändningen för hela byggprocessen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Byggnader.

Din email-adress: