Sökning: "Byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 1037 uppsatser innehållade ordet Byggnader.

 1. 1. Flytande bostäder i norr : Ett gestaltningsförslag för Hawaiiudden, Lycksele

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktoria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Analysis; Design; Houses; Inventory; Problem Seeking; Analys; Byggnader; Gestaltning; Inventering; Problem Seeking;

  Sammanfattning : Migration of humans have always existed and therefore people have changed their standard of living over the years. Because of immigration the lack of residences has always been more or less a problem. The solutions through the decades have been Barnrikehus, Folkhem and Miljonprogrammet. LÄS MER

 2. 2. Panoramafriheten i svensk rätt och EU - En analys av begreppet "avbilda" med hänsyn till vår digitala tidsålder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gustaf Fransson; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt; Immaterialrätt; Freedom of panorama; Panoramafrihen i svensk rätt och EU; Överföring till allmänheten; Analys av begreppet avbilda; Upphovsrätt i vår digitala tidsålder.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay describes and analyses the ”freedom of panorama” exception. First of all the essay takes it’s starting point in Swedish law but comparisons are also made with other Nordic countries implementation of the panorama exception. LÄS MER

 3. 3. Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ida Dahlstrand; Pernilla Lindau; [2017]
  Nyckelord :evacuation system; Dynamic way-finding system; risk perception; perceived risk; Virtual Reality; questionnaire; dynamiska utrymningssystem; dynamiska vägledningssystemen; riskperception; uppfattad risk; enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. LÄS MER

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering inom Östra kyrkogården i Malmö : möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martin Hagberg; [2017]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; LOD; avrinning; avrinningskoefficient; skyfall; lagar; kyrkogårdar;

  Sammanfattning : Klimatforskning visar att vi kommer att få intensivare regn varvat med längre perioder av torka. På senare år har det inträffat två extrema regn i och i närheten av Malmö. Under det första, över Köpenhamn 2011, föll det på under två timmar 150 millimeter regn. LÄS MER

 5. 5. Vagnmakeriet i förändring. En trädgårdshistorisk undersökning

  M1-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Sjökvist; [2016-11-21]
  Nyckelord :Nora; Trädgårdskonst; Trädgårdar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av högskoleexamen iKulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 10 hp,2015.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Byggnader.

Din email-adress: