Sökning: "Byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 1059 uppsatser innehållade ordet Byggnader.

 1. 1. Microsoft Kinect för utrymning i smarta byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Fredrik Pettersson; Karolina Lundh; [2017]
  Nyckelord :Microsoft Kinect; utrymning; dynamisk vägledning; rörelsemönster; rök; infrarött ljus; riskreduktion; smarta byggnader; evacuation; dynamic way-finding; movement patterns; smoke; infrared light; risk reduction; smart buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In large and/or complex buildings, which can contain a lot of people, it’s important to ensure that evacuation in case of fire or other threats can be performed safely. In this report, the possibility to use Microsoft Kinect v2 for evacuation is examined to determine whether it can be used to provide dynamic crowd management systems and rescue services with information. LÄS MER

 2. 2. Health and wellbeing in Swedish office buildings : A study on WELL Building Standard, Swedish legislation and Miljöbyggnad

  Master-uppsats, KTH/Miljöstrategisk analys (fms)

  Författare :Lina Nordstrand; [2017]
  Nyckelord :WELL Building Standard; health; wellbeing; productivity; Miljöbyggnad;

  Sammanfattning : Environmental certification systems has, apart from improving the environment, contributed to buildings with a better indoor air quality. The realization of this has led to the next focustrend in the built environment, building for occupant health and wellbeing. LÄS MER

 3. 3. Buildings in Arid Desert Climate : Improving Energy Efficiency with Measures on the Building Envelope

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Wahl; [2017]
  Nyckelord :Arid desert climate; Building envelope; Cooling load; Energy efficiency; Energy savings; Thermal resistance; Solar radiation; Energieffektivitet; Energibesparingar; Klimatskal; Kylbehov; Torrt ökenklimat; Solstrålning; Värmemotstånd;

  Sammanfattning : Because of the harsh climate of Saudi Arabia, residential buildings on average, consume more than half of the total consumed energy. A substantial share of energy goes to the air-conditioning of buildings. LÄS MER

 4. 4. Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ida Dahlstrand; Pernilla Lindau; [2017]
  Nyckelord :Dynamic way-finding system; evacuation system; risk perception; perceived risk; Virtual Reality; questionnaire; dynamiska utrymningssystem; dynamiska vägledningssystemen; riskperception; uppfattad risk; enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. LÄS MER

 5. 5. Luftburen värme, termisk komfort och energianvändning. Jämförelse av värmesystem för ett flerbostadshus

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Erik Wetterbrandt; [2017]
  Nyckelord :Flerbostadshus; lågenergihus; termisk komfort; värmesystem; optimering; FEBY; passivhus; BBR; luftburen värme; uppvärmningssystem;

  Sammanfattning : Samhället idag ställer ständigt hårdare krav på mer energieffektivt byggande. Ju lägre energianvändning en byggnad har desto mindre är dess klimatpåverkan. I och med detta blir det allt vanligare att miljöklassa byggnader samt designa dem för att uppfylla olika byggnadskrav för så kallade lågenergihus. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Byggnader.

Din email-adress: