Sökning: "Byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 1045 uppsatser innehållade ordet Byggnader.

 1. 1. Buildings in Arid Desert Climate : Improving Energy Efficiency with Measures on the Building Envelope

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emma Wahl; [2017]
  Nyckelord :Arid desert climate; Building envelope; Cooling load; Energy efficiency; Energy savings; Thermal resistance; Solar radiation; Energieffektivitet; Energibesparingar; Klimatskal; Kylbehov; Torrt ökenklimat; Solstrålning; Värmemotstånd;

  Sammanfattning : Because of the harsh climate of Saudi Arabia, residential buildings on average, consume more than half of the total consumed energy. A substantial share of energy goes to the air-conditioning of buildings. LÄS MER

 2. 2. Dynamiska utrymningssystem och riskperception – En studie av hur dynamiska utrymningssystem påverkar den uppfattade risken hos utrymmande personer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ida Dahlstrand; Pernilla Lindau; [2017]
  Nyckelord :Dynamic way-finding system; evacuation system; risk perception; perceived risk; Virtual Reality; questionnaire; dynamiska utrymningssystem; dynamiska vägledningssystemen; riskperception; uppfattad risk; enkätundersökning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how dynamic way-finding systems affect risk perception for evacuating people. This was done by examining how perceived risk, choice of exit and emotional factors were affected in an evacuation experiment performed in Virtual Reality. LÄS MER

 3. 3. Luftburen värme, termisk komfort och energianvändning. Jämförelse av värmesystem för ett flerbostadshus

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Erik Wetterbrandt; [2017]
  Nyckelord :Flerbostadshus; lågenergihus; termisk komfort; värmesystem; optimering; FEBY; passivhus; BBR; luftburen värme; uppvärmningssystem;

  Sammanfattning : Samhället idag ställer ständigt hårdare krav på mer energieffektivt byggande. Ju lägre energianvändning en byggnad har desto mindre är dess klimatpåverkan. I och med detta blir det allt vanligare att miljöklassa byggnader samt designa dem för att uppfylla olika byggnadskrav för så kallade lågenergihus. LÄS MER

 4. 4. Indoor Radio Propagation Modelling with Antenna Placement Optimization

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Fabian Ågren; [2017]
  Nyckelord :radio propagation modelling; dominant path model; dominant path; A*; Astar; thetastar; indoor radio planning; radio planning; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The use of wireless communication has grown rapidly over the last three decades. The Swedish Post and Telecom Authority estimates that more than 80% of all mobile traffic is received or transmitted from within buildings and the number is expected to reach over 90% in the near future. LÄS MER

 5. 5. Flytande bostäder i norr : Ett gestaltningsförslag för Hawaiiudden, Lycksele

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Viktoria Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Analysis; Design; Houses; Inventory; Problem Seeking; Analys; Byggnader; Gestaltning; Inventering; Problem Seeking;

  Sammanfattning : Migration of humans have always existed and therefore people have changed their standard of living over the years. Because of immigration the lack of residences has always been more or less a problem. The solutions through the decades have been Barnrikehus, Folkhem and Miljonprogrammet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Byggnader.

Din email-adress: