Sökning: "Byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 1129 uppsatser innehållade ordet Byggnader.

 1. 1. User Configurable Indoor Positioning System using WiFi Trilateration and Fingerprinting

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anton Carlsson; Filip Gölander; Fredrik Sandelin; [2017]
  Nyckelord :wifi; trilateration; fingerprinting; rssi; indoor positioning; positioning system; Indoor localization;

  Sammanfattning : The use of smartphones for positioning and navigation is mostly limited to outdoor settings. Indoors, where GPS signals are too inaccurate for positioning, an alternative must be used. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av insatsstöd för räddningstjänsten gällande bostäder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Munzur Aygün; David Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Räddningstjänst; insatser; insatsstöd; examensarbete; ritningsunderlag; bostadsfastigheter; brandteknik; insatskort; framkörningskort; brand i bostad; konstruktion; Fire department; fire brigade; rescue operation; rescue support; thesis; blueprints; apartments; fire technology; rescue card; driving card; fire in apartments; construction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I dagens Sverige uppmärksammas bränder som sprider sig genom konstruktionen i byggnader allt mer (Johansson, 2015). Hos räddningstjänsten har det förekommit felbedömningar och kunskapsbrist som har resulterat i stora skador. LÄS MER

 3. 3. Hur lokalproducerat går det att bygga i Skellefteå : How locally is it possible to build in Skellefteå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Albin Hällgren; [2017]
  Nyckelord :lokala byggnadsmaterial; byggteknik; Skellefteå; byggnadsmaterial; energianvändningen; koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : De senaste åren har byggbranschen gjort stora framsteg då det kommer till energieffektivisering av byggnader i form av passivhus och plus hus. Nu då energianvändningen för att hålla byggnader i drift har blivit så låg, har det blivit en allt mindre del av den totala energianvändningen för hela byggprocessen. LÄS MER

 4. 4. Energianalys av byggnad med installerat ångsystem för matlagningsprocesser : Kan ånga vara mer effektivt än el för matlagning?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem; Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Erik Bodell; Simon Åhlander; [2017]
  Nyckelord :energy survey; energy analysis; energy efficienc y; energy; steam system; steam boiler; ventilation; building automation; energikartläggning; energianalys; energieffektivisering; energi; ångsystem; ångpanna; ventilation; byggnadsautomation;

  Sammanfattning : Det finns ett stort behov av att minska energianvändningen i världen. Igenom att minska energibehovet så minskar den negativa miljöpåverkan. I en ständigt växande värld där det byggs i allt snabbare takt så ökar också energibehovet. LÄS MER

 5. 5. En affärsmodell för att optimera produktionen i ett fjärrvärmenät : En fallstudie på Luleå Energi AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Klättesjö; Jens Åslin; [2017]
  Nyckelord :Affärsmodeller; Fjärrvärme; Laststyrning; Termisk tröghet;

  Sammanfattning : Fjärrvärme står för stora delar av den uppvärmning av fastigheter som sker i Sverige och har länge ansetts vara kostnadseffektiv och miljövänlig. Detta är något som börjat ifrågasättas, vilket lett till att energibolag ständig letar efter sätt att effektivisera fjärrvärmenäten för att stärka fjärrvärmens marknadsposition. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Byggnader.

Din email-adress: