Sökning: "C- LIU"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade orden C- LIU.

 1. 1. Solving ill-posed problems with mollification and an application in biometrics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Mollification; regularization; ill-posed problems; biometrics; blood vessel;

  Sammanfattning : This is a thesis about how mollification can be used as a regularization method to reduce noise in ill-posed problems in order to make them well-posed. Ill-posed problems are problems where noise get magnified during the solution process. An example of this is how measurement errors increases with differentiation. LÄS MER

 2. 2. A computational study on indium nitride ALD precursors and surface chemical mechanism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Karl Rönnby; [2018]
  Nyckelord :Computational Chemistry; Chemical Vapour Deposition; Atomic Layer Deposition; Indium nitride; gas phase decomposition; surface mechanism;

  Sammanfattning : Indium nitride has many applications as a semiconductor. High quality films of indium nitride can be grown using Chemical Vapour Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD), but the availability of precursors and knowledge of the underlaying chemical reactions is limited. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkas kransalgen Chara globularis, vattengråsugga, Asellus aquaticus och påväxtalger av kalkning i en eutrof sjö?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Hanna Forsman; [2018]
  Nyckelord :Benthic invertebrates; Eutrophication; Liming; Mesocosm study; Periphyton; Shallow lakes; Submerged vegetation;

  Sammanfattning : Grunda, näringsrika sjöar förekommer i två stadier: antingen ett med grumligt vatten och hög biomassa av växtplankton, eller ett med klart vatten och riklig undervattensvegetation. Det klara stadiet är eftersträvansvärt eftersom det skapar goda förutsättningar för en rad ekosystemtjänster, inklusive vattenkvalitet, rekreation och förutsättningar för biodiversitet. LÄS MER

 4. 4. Fabrication and Characterization of 4H-SiC MOS Capacitors with Different Dielectric Layer Treatments

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Halvledarmaterial

  Författare :Otkur Wutikuer; [2018]
  Nyckelord :4H-SiC; MOS capacitor; Dielectric layer; PECVD; C-V measurement; Interface states.;

  Sammanfattning : 4H-SiC based Metal-Oxide Semiconductor(MOS) capacitors are promising key components for next generation power devices. For high frequency power applications, however, there is a major drawback of this type of devices, i.e. LÄS MER

 5. 5. Jämkning av ingående mervärdesskatt : – Överlåtbarhet av jämkningsskyldighet för avdrag för ingående mervärdesskatt vid frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastigheter

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Jenny Sundbom; [2018]
  Nyckelord :Jämkning; mervärdesskatt;

  Sammanfattning : Mervärdesskatt är en konsumtionsskatt som utgår på i stort sett all omsättning av varor och tjänster. De nationella bestämmelserna har sin grund i mervärdesskattedirektivet och mervärdesskatt är ett område som är harmoniserat inom EU. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet C- LIU.

Din email-adress: