Sökning: "C- LIU"

Visar resultat 1 - 5 av 442 uppsatser innehållade orden C- LIU.

 1. 1. Solving ill-posed problems with mollification and an application in biometrics

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Emma Lindgren; [2018]
  Nyckelord :Mollification; regularization; ill-posed problems; biometrics; blood vessel;

  Sammanfattning : This is a thesis about how mollification can be used as a regularization method to reduce noise in ill-posed problems in order to make them well-posed. Ill-posed problems are problems where noise get magnified during the solution process. An example of this is how measurement errors increases with differentiation. LÄS MER

 2. 2. A Study on the Performance and Architectural Characteristics of an Internet of Things Gateway

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Natanael Log; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; Gateway; Gateway Performance; libuv; IoT Gateway; Internet of Things Gateway;

  Sammanfattning : This study focuses on the Internet of Things (IoT) gateway; a common middleware solution that bridges the gap between physical sensors and devices to internet applications. There is a shown interest in understanding the characteristics of different types of gateway architectures both from the research field and the industry, particularly the IT-consulting firm Attentec in Linköping, Sweden. LÄS MER

 3. 3. A computational study on indium nitride ALD precursors and surface chemical mechanism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Kemi

  Författare :Karl Rönnby; [2018]
  Nyckelord :Computational Chemistry; Chemical Vapour Deposition; Atomic Layer Deposition; Indium nitride; gas phase decomposition; surface mechanism;

  Sammanfattning : Indium nitride has many applications as a semiconductor. High quality films of indium nitride can be grown using Chemical Vapour Deposition (CVD) and Atomic Layer Deposition (ALD), but the availability of precursors and knowledge of the underlaying chemical reactions is limited. LÄS MER

 4. 4. Effect of dwell time on stress intensity factor of ferritic steel for steam turbine applications

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanik och hållfasthetslära

  Författare :Ahmed Azeez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the transition from conventional to green energy production resources, steam turbines are used to satisfy the lack of energy during peaks in the demand times and the limited access of renewable resources. This type of usage for steam turbines makes them operate on a flexible schedule, which leads to unpredictable issues related to shorter component life and faster crack propagation. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas kransalgen Chara globularis, vattengråsugga, Asellus aquaticus och påväxtalger av kalkning i en eutrof sjö?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Hanna Forsman; [2018]
  Nyckelord :Benthic invertebrates; Eutrophication; Liming; Mesocosm study; Periphyton; Shallow lakes; Submerged vegetation;

  Sammanfattning : Grunda, näringsrika sjöar förekommer i två stadier: antingen ett med grumligt vatten och hög biomassa av växtplankton, eller ett med klart vatten och riklig undervattensvegetation. Det klara stadiet är eftersträvansvärt eftersom det skapar goda förutsättningar för en rad ekosystemtjänster, inklusive vattenkvalitet, rekreation och förutsättningar för biodiversitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet C- LIU.

Din email-adress: