Sökning: "C-uppsats -arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 735 uppsatser innehållade orden C-uppsats -arbetsvetenskap.

 1. 1. Rattling Society´s Cage in The Great Gatsby : A Marxist Analysis of Character motivation in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Björn Brox; [2017]
  Nyckelord :Gatsby; Nick; Great Gatsby; Marxist; Marxism;

  Sammanfattning : The Great Gatsbyär en berömd roman som först publicerades år 1926 och skrevs av F. Scott Fitzgerald. Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. Detta gör det lättare att analysera texten från ett Marxistiskt perspektiv trots att marxism aldrig nämns i romanen. LÄS MER

 2. 2. CSR-prestation och kostnad för eget kapital : en kvantitativ studie på 548 europeiska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Ajla Bektasevic; Tanja Vallin; [2017]
  Nyckelord :CSR; cost of equity capital; required return; financial performance; risk; transparency; CSR; kostnad för eget kapital; avkastningskrav; finansiell prestation; risk; transparens;

  Sammanfattning : Titel: CSR-prestation och kostnad för eget kapital – en kvantitativ studie på 548 europeiska företag Nivå: C-uppsats i företagsekonomi Författare: Ajla Bektasevic och Tanja Vallin Handledare: Jan Svanberg Datum: 2017 – mars Syfte: Hur CSR-prestation påverkar ett företags finansiella prestation har länge varit ett omtalat ämnesområde, vilket har bidragit till motstridiga resultat. Denna studie har tillämpat kostnad för eget kapital för att mäta finansiell prestation. LÄS MER

 3. 3. "Man får vara påhittig också" : En studie om hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Julie Malm; [2017]
  Nyckelord :Barnsyn; förhållningssätt; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare samtalar om barn och barnsyn. Frågeställningarna var: Hur beskriver förskollärarna begreppet barnsyn? På vilket sätt beskriver förskollärarna sin betydelse för hur barnen utvecklas på förskolan? I författarens c-uppsats framkom beteenden från förskollärare som väckte frågor kring om förskollärare är medvetna om sin barnsyn och barnsynens påverkan på arbetet i förskolan. LÄS MER

 4. 4. Påverkar kvinnor kapitalstrukturen? : En undersökning om det finns ett samband mellan kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen och mellan en kvinnlig VD och kapitalstrukturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jacob Bjerke; Arash Senobari; [2017]
  Nyckelord :Capital structure; leverage; board; CEO; risk aversion; information asymmetry; Kapitalstruktur; skuldsättningsgrad; styrelse; VD; riskaversion; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Titel: Påverkar kvinnor kapitalstrukturen? – En undersökning om det finns ett samband mellan andelen kvinnor i styrelsen och kapitalstrukturen och mellan en kvinnlig VD och kapitalstrukturen. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jacob Bjerke och Arash Senobari Handledare: Peter Lindberg Datum: 2017 – mars Syfte: Den 9:e september föregående år uppdagade Sveriges Television att den socialdemokratiska regeringen har lagt fram en proposition till Riksdagen gällande kvotering i börsbolagsstyrelser. LÄS MER

 5. 5. CSR-rapportering - från legitimitet till marknadsinformation? : En jämförelse mellan redovisningslitteraturens och storföretagens motiv för hållbarhetsrapportering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Therese Källman; Emmelie Lindberg; [2017]
  Nyckelord :CSR; CSR-reporting; sustainability; accounting theory; legitimacy theory; market value; CSR; CSR-rapportering; hållbarhet; redovisningsteori; legitimitetsteorin; marknadsvärde;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: CSR-rapportering - från legitimitet till marknadsinformation? En jämförelse mellan redovisningslitteraturens och storföretags motiv för hållbarhetsredovisning Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Therese Källman och Emmelie Lindberg Handledare: Jan Svanberg Datum: 2017 - Mars Syfte: Under de senaste åren har det skett ett fokusskifte i redovisningslitteraturen, från utgångspunkten att CSR-rapportering bedrivs för att vinna legitimitet och anseende, till att rapporteringen i huvudsak sker för att informera investerarna. Studiens syfte är att undersöka om motivet till CSR-rapportering på samma sätt som för litteraturen har förändrats i praktiken för företag mellan årtalen 2004-2014. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet C-uppsats -arbetsvetenskap.

Din email-adress: