Sökning: "C-uppsats -arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 728 uppsatser innehållade orden C-uppsats -arbetsvetenskap.

 1. 1. Estetiska uttryck i undervisning inom sfi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sofia Hagström; [2016-07-07]
  Nyckelord :estetiska uttrycksformer; estetiska lärprocesser; svenska som andraspråk; litteracitet; autentisk språkutveckling; empowerment; risktagande;

  Sammanfattning : C-uppsats: SSA136 15 hpÄmne: Estetiska uttryck inom sfiVt 2016Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER

 2. 2. Personalens erfarenheter av hot och våld inom Statens Institutionsstyrelse SIS särskilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Edenblad; [2016]
  Nyckelord :våld; hot; behandlingsassistenter; Statens Institutionsstyrelse; risker; tillit; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hot och våld förekommer ofta inom de särskilda ungdomshemmen och behandlingsassistenterna som arbetar närmast de unga, är de som är mest utsatta för hot och våld. Att arbeta i en miljö där risken för att utsättas för hot och hot om våld utgör en väsentlig arbetsmiljörisk och medför även stora påfrestningar för personalen. LÄS MER

 3. 3. Attityder kring kärnkraft : Samband mellan attityd och plats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen; Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Andreas Bergensund; Adam Linde; [2016]
  Nyckelord :Attityder; kärnkraft; avstånd; familjärisering; riskuppfattning;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats utforskar faktorer som påverkar attityden gentemot kärnkraft för gymnasieelever i Östhammar och Uppsala. Till studien har en enkätundersökning samt gruppintervjuer genomförts. LÄS MER

 4. 4. Det är som att gå till tandläkaren - det ska bara göras! : En komparativ studie av chefers och medarbetares förväntningar på medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :sandra björlin; malin Strengberg; [2016]
  Nyckelord :Medarbetarsamtal; förväntningar; upplevelse; relation; kommunikation; feedback;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats var att vi ville undersöka vilka individuella förväntningar chefer och medarbetare har på medarbetarsamtal. Vi som blivande personalvetare tyckte att detta ämne var relevant gentemot vår utbildning och efter utförd studie har vi breddat vår kunskap inom ämnet och kommer förhoppningsvis kunna ha användning av denna kompetens i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Finansiella målsättningar i årsredovisningar : En kvantiativ studie av svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Andreas Hamrén; Nils Ryngmark; [2016]
  Nyckelord :Financial objectives; goals; voluntary information; forward-looking information; annual reports; asymmetric information; stakeholder theory; signaling theory; Finansiella målsättningar; frivillig information; framåtblickande information; årsredovisningar; asymmetrisk information; intressentteorin; signaleringsteorin;

  Sammanfattning : Titel: Finansiella målsättningar inom årsredovisningar – En kvantitativ studie av svenska börsbolagNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Andreas Hamrén och Nils RyngmarkHandledare: Arne FagerströmDatum: 2016 – januariSyfte: Syftet med denna studie är att beskriva och jämföra skillnader angående finansiella målsättningar i årsredovisningar samt hur förutbestämda faktorer påverkar dessa skillnader.  Metod: Studien har en kvantitativ metod som utgår från en deduktiv ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet C-uppsats -arbetsvetenskap.

Din email-adress: