Sökning: "C-uppsats -arbetsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 739 uppsatser innehållade orden C-uppsats -arbetsvetenskap.

 1. 1. Motivation till naturkunskap : En studie av elevers motivation till att lära naturvetenskap i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Ida Quvang; [2017]
  Nyckelord :Motivation; Intresse; Naturkunskap; Naturvetenskap; Lärande; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats i lärande var vinna kunskap om elevers motivation till ämnet Naturkunskap. Studien genomfördes i två gymnasieklasser med inriktning mot samhällsvetenskap. Totalt deltog 35 elever och deras gemensamma lärare i studien. LÄS MER

 2. 2. Bli den bästa kvinnan : En kvantitativ innehållsanalys av självhjälpstexter i Veckorevyn från 1937 till 2017

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Linda Born; Therese Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Identitet; självförbättring; tidskrifter; tilltal; Veckorevyn;

  Sammanfattning : Syftet i denna C-uppsats är att undersöka hur tidningen Veckorevyn vill att kvinnor ska korrigera sig själva och hur det budskapet förmedlats och förändrats sedan 1937 till och med 2017. Veckorevyns självhjälpstexter studeras inom kategorierna skönhet, relationer, fysisk hälsa och själslig hälsa och då studeras vilka tips tidningen har för att läsaren ska bli den bästa versionen av sig själv. LÄS MER

 3. 3. Den gröna vetenskapen : En diskursanalys av den svenska odlingsrörelsens förhållande till vetenskap 1960-1980

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Joel Gordon Hultsjö; [2017]
  Nyckelord :Odling; Biodynamik; Naturenligt; Boundry work; Vetenskap; Miljörörelsen; Alternativ; Ekologi; Expertis;

  Sammanfattning : Den gröna vetenskapen: En diskursanalys av den svenska odlingsrörelsens förhållande till vetenskap 1960-1980. Uppsala Universitet: Inst. LÄS MER

 4. 4. Rattling Society´s Cage in The Great Gatsby : A Marxist Analysis of Character motivation in The Great Gatsby

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Björn Brox; [2017]
  Nyckelord :Gatsby; Nick; Great Gatsby; Marxist; Marxism;

  Sammanfattning : The Great Gatsbyär en berömd roman som först publicerades år 1926 och skrevs av F. Scott Fitzgerald. Den är väldigt kritisk till den Amerikanska drömmen, ett koncept som har blivit starkt kopplat till kapitalismen. Detta gör det lättare att analysera texten från ett Marxistiskt perspektiv trots att marxism aldrig nämns i romanen. LÄS MER

 5. 5. Ett IT-konsultföretag och dess relation till kunder

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Staffan Hjalmarsson; Jonatan Clemens; [2017]
  Nyckelord :open innovation; led users; toolkits; communities; extrem users; etnografiska studier; technology push; market pull; co-design;

  Sammanfattning : Abstract: Title: An It consulting company and its relationship with customers Level: C-examination Bachelor’s degree in innovation, design and technology. IDT, 15hp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet C-uppsats -arbetsvetenskap.

Din email-adress: