Sökning: "CAPM sverige"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden CAPM sverige.

 1. 1. Är hållbarhet lönsamt? : En studie om relationen mellan ESG-betyg och portföljersriskjusterade avkastning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Sluth; Allan Yousif; [2017]
  Nyckelord :ESG;

  Sammanfattning : Konceptet om sociala ansvarsfulla investeringar (SRI) kan spåras tillbaka ända till 1700-talet. Den första etiskt inriktade fonden startade i Sverige på 1960-talet och sedan desshar mängden etiska fonder ökat explosionsartat. LÄS MER

 2. 2. Succé eller fiasko? : - Hur påverkas bolagsavkastning av byte mellan Sveriges MTF-marknadsplatser

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Viktor Waxin; Oliver Forslund; [2017]
  Nyckelord :Abnormal return; CAPM; Market model; Market efficiency; Change of market place; Exchange listing; Post listing puzzle; Change in trading location; List effect; Post-listing return; Event-study; Underperformance; Marketplace; MTF; Multilateral Trading Facility; Alternative Marketplace; Nasdaq; First North; Aktietorget; NGM.; Onormal avkastning; CAPM; Marknadsmodellen; Marknads effektivitet; Marknadsplatsbyte; Post listing puzzle; Byte av handelsplats; List effekter; Post-listing return; Event-studie; Underprestera; marknadsplats; MTF; Multilateral Trading Facility; Alternativa marknadsplatser; Nasdaq; First North; Aktietorget; NGM.;

  Sammanfattning : Det finns ett flertal tidigare studier som undersöker listbyten och dess effekt på ett bolags aktieavkastning. Merparten av dessa studier är dock baserade på den amerikanska aktiemarknaden. De svenska studierna som har genomförts undersöker effekten av listbyte från alternativa marknadsplatser (MTF) till huvudmarknaden (reglerad marknad). LÄS MER

 3. 3. Redovisningskonservatism -En studie om redovisningens försiktighet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Gustavsson; David Ahlm; [2014-01-23]
  Nyckelord :Försiktighetsredovisning; konservatism; värderelevans; överavkastning; ROE; COE; Economic Value Added;

  Sammanfattning : This study aims to measure the effect of accounting conservatism and to identify thebusiness activities causing firms to undervalue owners’ equity. To estimateaccounting conservatism, we have followed the hypothesis that no firm over time cangenerate a return greater than its cost of equity, i.e. CAPM. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet CAPM sverige.

Din email-adress: