Sökning: "CSR SLU"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden CSR SLU.

 1. 1. Hur ett företag arbetar med sin uppförandekod : en fallstudie av Volvokoncernen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Joelsson; Herman Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Code of Conduct; uppförandekod; hållbarhet;

  Sammanfattning : Medvetenheten om hållbarhet för företag och hållbarhetsarbete har under senaste decenniet blivit en självklar ”aspekt” att ta ställning till. Termen hållbarhetsarbete kan bestå av flera olika företeelser och som exempel kan nämnas gröna strategier, tillhandahållande av hållbarhetsredovisning samt upprättandet av efterlevnadsprinciper. LÄS MER

 2. 2. Samverkan inom CSR : en fallstudie genom Martin & Servera på Svenska Sojadialogen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Carlström; Anna Ramvall; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; Soja; CSR; Intressenter; Kommunikation; Foodservice; Livsmedel;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks samverkan för att nå en mer hållbar sojaproduktion. Det innebär att företag tillsammans med en NGO har valt att gå samman för att gemensamt nå en lösning på ett större komplext problem, vilket här är produktionen av soja. Samverkan kan ses som en del av företagets CSR-strategi. LÄS MER

 3. 3. Växtanvändning för fluktuerande vattennivåer i Dagvattenparken

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Isa Hilldetun; [2017]
  Nyckelord :dagvattenhantering; översvämningsproblematik; växtval; naturlik skogsplantering; vegetationsbyggnad; våtmark;

  Sammanfattning : Forskning tyder på att med en utveckling mot ett allt varmare och våtare klimat kan vi vänta oss att det kommer bli allt vanligare med extrema regn. Att använda dagvatten som en positiv resurs i staden kan ge rekreativa, miljömässiga och pedagogiska värden, kan bidra till den biologiska mångfalden med en ökad flora och fauna, liksom spela en estetisk roll när vi utformar stadens rum. LÄS MER

 4. 4. Kontextens betydelse för CSR- och hållbarhetsarbete inom finanssektorn : en fallstudie av två svenska sparbanker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Shamin Abdoli Armaki; Viktor Mattsson; [2017]
  Nyckelord :CSR; Hållbarhet; Bank; Struktureringsteori; Sociala nätverk; Social inbäddning; Legitimitet;

  Sammanfattning : Corporate Social Responsibility (CSR), är ett begrepp som används för att beskriva företags samhällsansvar. Inom dagens forskning används ett flertal olika definitioner för att beskriva etiskt företagande. LÄS MER

 5. 5. Making sustainability reporting trustworthy : a case study of the service corporation LRF Konsult

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Johanna Pettersson; Helena Wiklund; [2017]
  Nyckelord :CSR-communication; service; sustainability report; sustainability reporting; stakeholders; trust; trustworthy;

  Sammanfattning : Corporations have a major role in society for example when it comes to economic development. Over the past decades, stakeholders have begun to demand corporations to take increased responsibility for their business and practice regarding sustainability issues. This development can be described as Corporate Social Responsibility (CSR). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet CSR SLU.

Din email-adress: