Sökning: "Camilla Spetz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Camilla Spetz.

  1. 1. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv - för en förbättrad patientdelaktighet

    Magister-uppsats,

    Författare :Rebecka Gustafsson; Camilla Spetz; [2017-12-27]
    Nyckelord :Quality of care; person-centered care; patient; participation;

    Sammanfattning : Introduction Today the health care system is more than ever, applied to ask what the patients wants. Thisis a new approach of how to deliver care. It is more than the outcome of care that matters. Therefore it isimportant that quality of care is seen from different perspectives, the patients as well as the healthorganization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Camilla Spetz.

Din email-adress: