Sökning: "Capital Requirements"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade orden Capital Requirements.

 1. 1. The Plight of Icarus; The Impacts of the Regulatory Framework on Various Business Model Designs in the Swedish Solar Energy Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Lönnroth; [2017-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. Financial Reporting for Contingent Convertibles in Banks: Liability or Equity?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Osama Masri; Daniel Mörner; [2017-08-09]
  Nyckelord :Contingent Convertibles; CoCos; liability versus equity; IAS 32; Common Equity Risk; Stock return volatility; Basel III; Hybrid Financial Instruments;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

 3. 3. The Effect of Capital Requirements on Bank Lending to Small and Medium-Sized Enterprises

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fredrik Gustavsson; Jonathan Taheri; [2017-07-25]
  Nyckelord :Small and Medium-Sized Enterprises; Basel III; Capital Requirements; Regulatory Capital; Bank Lending; Europe; System Generalized Method of Moments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. The New Economy - Knowledge Investments - Enterprises intangible investments - the new source of growth

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Pasha Hashemi; [2017-03-15]
  Nyckelord :Intangible Investments; Knowledge based Capital KBC Investments; Economic Growth;

  Sammanfattning : Economic-based growth is increasingly becoming dependent on the wide range of intangible investments,known as knowledge-based capital (KBC) investments. Its rapid asset size growth has called for transparencyin the various components that embodies KBC investments in order to gain greater knowledgeconcerning their structure. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan omfattning av FoU-rapportering, kostnad på eget kapital och reglerad FoU-rapportering bland västeuropeiska läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Linus Persson; Marcus Wicén; [2017]
  Nyckelord :R D-disclosure; Cost of equity; Regulation; Company size; FoU-rapportering; Kostnad på eget kapital; Reglering; Företagsstorlek;

  Sammanfattning : Som en konsekvens av alltmer investeringar inom forskning och utveckling (FoU), och dess betydelse för ekonomisk tillväxt, företagsresultat och välfärd, har denna immateriella tillgång fått ett ökat intresse bland forskare. Samtidigt pågår spekulationer om huruvida informationen om FoU, inte minst i läkemedelsföretag, påverkar kostnaden på eget kapital och hur olikakapitalkostnader påverkas av obligatoriska rapporteringskrav. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Capital Requirements.

Din email-adress: