Sökning: "Cardiotom"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Cardiotom.

  1. 1. Investeringar i medicinsk teknik : Investeringskalkyler och investeringsbeslut

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Marina Culo; Angelos Mumtsidis; [2007]
    Nyckelord :Investeringsbedömning; Investeringar i medicinsk teknik; Investeringskalkyler; Cardiotom; Kostnadseffektivitet;

    Sammanfattning : Sjukvården lever med knappa resurser och investeringar i medicinsk teknik binder mycket kapital under en längre tid, vilket har ökat behovet av systematiska och noggranna utvärderingar av investeringarnas konsekvenser, både ekonomiska och icke-ekonomiska.Huvudsyftet med studien var att undersöka hur investeringsbedömningar inom sjukvården görs, och vilken roll ekonomiska utvärderingar har vid investeringsbeslut. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Cardiotom.

Din email-adress: