Sökning: "Carl Göransson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Carl Göransson.

 1. 1. Det kommunikativa kontoret : En kvalitativ studie om aktivitetsbaserade kontors påverkan på intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Eklund; Petter Göransson; Carl Varli; [2014]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat; Kontor; Kommunikation; Interaktion;

  Sammanfattning : Title The communicative office – A study of the effects that Activity based offices has on internal communication.       Authors                             Carl Varli, Jonas Eklund and Petter Göransson   Course                              Business administration III – Organization – Bachelor’ thesis   Tutor                                 Olle Duhlin             Examiner                          Mikael Lundgren   Background                      The prime focus of activity based office designs are the though of choosing your workplace along with your work task, instead of the other way around. LÄS MER

 2. 2. Mutual Fund Behavior in Volatile Markets - a Study of the Swedish Premium Pension System

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl Michael Tidebäck; Oscar Göransson; [2012]
  Nyckelord :Mutual funds; Volatility; Premium pension system; Active management; Closet indexing;

  Sammanfattning : The Swedish Premium Pension system is constructed to allow investorsthe freedom to choose between a multitude of active and passive funds.Active funds carry higher fees in return for their activity while delivering meagre returns during the twelve years since the inception of the system. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande ­ en fråga för alla En studie av gymnasieelever och rektorers syn på elevinflytande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carl Gurnell; Sofia Göransson; [2007]
  Nyckelord :Elevinflytande; elever; rektorer; formellt och inf;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns skillnader mellan hur elever från olikagymnasieprogram såg på möjligheten till inflytande. Detta jämfördes sedan med hur rektorer såg på eleversmöjligheter till inflytande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Carl Göransson.

Din email-adress: