Sökning: "Carl Göransson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Carl Göransson.

 1. 1. MittÄrDitt - Sharing is Caring : A case study in developing simple web applications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kazem Bahadori; Herman Eklund; Carl Göransson; Henrik Johansson; Jakob Lindau; Martin Seller; Linnea Sjögren; Matilda Wolf; [2018]
  Nyckelord :Usability; simplicity; online trust;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a web application that provided peer to peer rental solutions for students and while doing so maximize the usability of the application with regards to simplicity and online trust. An initial market survey was conducted, see appendix B, and the overall results were promising. LÄS MER

 2. 2. Modelling Probability of Default in the Nordics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Egil Nordgren; Carl Göransson; [2018]
  Nyckelord :Credit risk; Probability of default; Logistic regression; Risk-drivers; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Credit risk is one of the greatest risks facing financial institutions, and it is therefore very important that models with good predictive power are used in order to etter capture this risk. This thesis proposes logistic regression models for modelling risk-drivers of the probability of default in a financial institution active in he Nordics. LÄS MER

 3. 3. Det kommunikativa kontoret : En kvalitativ studie om aktivitetsbaserade kontors påverkan på intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Jonas Eklund; Petter Göransson; Carl Varli; [2014]
  Nyckelord :Aktivitetsbaserat; Kontor; Kommunikation; Interaktion;

  Sammanfattning : Title The communicative office – A study of the effects that Activity based offices has on internal communication.       Authors                             Carl Varli, Jonas Eklund and Petter Göransson   Course                              Business administration III – Organization – Bachelor’ thesis   Tutor                                 Olle Duhlin             Examiner                          Mikael Lundgren   Background                      The prime focus of activity based office designs are the though of choosing your workplace along with your work task, instead of the other way around. LÄS MER

 4. 4. Mutual Fund Behavior in Volatile Markets - a Study of the Swedish Premium Pension System

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Carl Michael Tidebäck; Oscar Göransson; [2012]
  Nyckelord :Mutual funds; Volatility; Premium pension system; Active management; Closet indexing;

  Sammanfattning : The Swedish Premium Pension system is constructed to allow investorsthe freedom to choose between a multitude of active and passive funds.Active funds carry higher fees in return for their activity while delivering meagre returns during the twelve years since the inception of the system. LÄS MER

 5. 5. Elevinflytande ­ en fråga för alla En studie av gymnasieelever och rektorers syn på elevinflytande

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carl Gurnell; Sofia Göransson; [2007]
  Nyckelord :Elevinflytande; elever; rektorer; formellt och inf;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka om det fanns skillnader mellan hur elever från olikagymnasieprogram såg på möjligheten till inflytande. Detta jämfördes sedan med hur rektorer såg på eleversmöjligheter till inflytande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Carl Göransson.

Din email-adress: