Sökning: "Carl Skoog"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Carl Skoog.

 1. 1. Nedskrivning av Goodwill : Att bortförklara ett nedskrivningsbehov

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Skoog; Gustav Mellberg; [2013]
  Nyckelord :Goodwill; Nedskrivning; IAS 36; IFRS 3; Agent-­‐principalteori; Upplysningskrav.;

  Sammanfattning : Immateriella tillgångar debatteras flitigt i företagsekonomiska sammanhang. En immateriell tillgång som har stor betydelse för svenska börsbolag och som stått i centrum av denna debatt är goodwill. LÄS MER

 2. 2. Elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carl-Åke Skoog; Izeta Garibovic; [2009]
  Nyckelord :diagnos; gymnasiet; stöd; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka vad som gäller angående rättigheten för särskilt stöd för elever i gymnasieskolan. Målet för denna undersökning är att belysa området omkring alla elever i behov av särskilt stöd med tanke på deras möjligheter att erhålla adekvata stödinsatser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Carl Skoog.

Din email-adress: