Sökning: "Caroline Hoffmann"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Caroline Hoffmann.

  1. 1. Balanserat styrkort i svenska kommuner : En studie av upplevd användbarhet och användarvänlighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Caroline Lilja Engström; Marlene Hoffmann; [2016]
    Nyckelord :Balance scorecard; management accounting; performance management; strategic management; public sector; local government; local government organisations LGO’s ; municipalities; scorecard usage; user-friendliness; usefulness; ease of use; Balanserat styrkort BSC ; verksamhetsstyrning; prestationsstyrning; strategisk styrning; offentlig sektor; lokalförvaltning; kommunal styrning; styrkortsanvändning; användarvänlighet; användbarhet.;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska kommuner upplevs av involverade chefer, särskilt sett till användbarhet och användarvänlighet.Metod: Denna studie antar ett kvalitativt och tolkningsinriktat synsätt och har en abduktiv ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Caroline Hoffmann.

Din email-adress: