Sökning: "Catrin Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Catrin Sverige.

 1. 1. Distriktssköterskors upplevelser av pappors delaktighet i samband med kontakt med barnavårdscentralen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Dalstam; Catrin Kudo; [2016]
  Nyckelord :District nurse; Father; Involvement; Child health services; Child health centre; Experience; Distriktssköterska; Pappa; Delaktighet; Barnhälsovård; Barnavårdscentral; Upplevelse;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att pappor upplever att de känner sig utanför i kontakten med barnavårdscentralen. En av barnhälsovårdens uppgifter är att ge stöd och råd till föräldrar, för att främja barns utveckling. LÄS MER

 2. 2. Sverige är fullt : En kvantitativ undersökning om hur svensk press gestaltar flyktingsituationen under 2015-2016 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Catrin Davidsson; Ida Heinerud; [2016]
  Nyckelord :Flyktingar; Syrien; gestaltningsteorin; medielogik; hotsamhälle; Orientalism; främling;

  Sammanfattning : The paper aims to examine the relationship between the media's portrayal of the refugee situation in Sweden to investigate whether this could be a contributing factor to a widespread threat society, characterized by fear. Primary theories used is Simmel’s Stranger, Said’s Orientalism, Nohrstedt’s Threat society, framing theory and the media logic in news. LÄS MER

 3. 3. Trafiksäkerhet och trygghet på övergångsställen i Luleå centrum : Äldre fotgängares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Catrin Vestman; [2016]
  Nyckelord :Post-Occupancy Evaluation POE; Strada; Gåtur; Trafiksäkerhet; Övergångsställen;

  Sammanfattning : Luleå kommun (2008) har en vision om att år 2050 ska det dagliga livet gå att klara utan egen bil och det ska vara möjligt för alla att säkert ta sig fram kollektivt eller till fots. Samtidigt visar många studier på att fotgängare står för ca en tredjedel av alla som skadas i trafiken och är därmed den mest utsatta gruppen i trafiken (bland annat Öberg 2011 och Nilsson 1986). LÄS MER

 4. 4. Upplevelser av att vara förälder till ett barn med psykisk ohälsa : En analys av biografier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Hedström; Catrin Viklund; [2016]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; upplevelser; förälder; biografi; omvårdnad; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : I Sverige har det skett en ökning av psykisk ohälsa de senaste åren. Psykisk ohälsa påverkar flera aspekter i den drabbades liv, såsom deras personlighet, känsloliv och närstående. Den sistnämnda aspekten är en stor del av människans vardag då vår vardag ofta utspelar sig i sociala sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Rätten till en god död : En allmän litteraturöversikt om patienters syn på en god död

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jenny Fors; Catrin Söder; [2016]
  Nyckelord :good death; quality of life; euthanasia; autonomy; patient perspective; god död; livskvalitet; eutanasi; autonomi; patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige hör till ett av de länderna i världen där befolkningen lever längst, samtidigt går den medicinska utvecklingen ständigt framåt och skapar etiska dilemman gällande vården av den döende människan. Att förstå hur dessa patienter ska bemötas och vilka aspekter som är viktiga för en god död är en viktig del av den moderna sjukvården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Catrin Sverige.

Din email-adress: