Sökning: "Cecilia Elming"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Elming.

  1. 1. “Utan min tro hade jag inte fixat mitt liv, den håller mig hel” : En kvalitativ studie om sambandet mellan religiositet och utbrändhet

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Cecilia Elming; Linnéa Hedin; [2017]
    Nyckelord :Burnout; Religiosity; KASAM; Anomie; Social capital; Utbrändhet; Religiositet; KASAM; Anomi; Socialt kapital;

    Sammanfattning : The aim of this study is to gain a better understanding of the relationship between religiosity and burnout and to investigate whether the resources religiosity offers can counteract burnout. The study is of a qualitative nature as the empirical material has been gathered through six interviews. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Cecilia Elming.

Din email-adress: