Sökning: "Cecilia Jonasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cecilia Jonasson.

 1. 1. Kännedom om kommunikation. Kände vi att vi saknade någonting, vilket gjorde att vi satte ord på detta saknade, eller satte vi ord på någonting vi såg var viktigt i tillvaron vilket fick till följd att detta plötsligt fattades oss?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Cecilia Jonasson; [2017-10-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att artikulera en problematisk spänning mellan informell mellanmänsklig kommunikation förstådd utifrån en vardaglig erfarenhet eller upplevelse av den, i förhållande till professionella praktikers och konsulters teoretiskt analytiska och vetenskapligt baserade förståelse för kommunikation. Med hjälp av fenomenologiskt, hermeneutiskt och existensfilosofiskt präglade tänkare analyseras ett empiriskt material bestående av läroböcker i organisationskommunikation samt praktiska handböcker som berör intern organisationskommunikation. LÄS MER

 2. 2. Translating Boundaries A study of Activity-Based Working at AstraZeneca

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Gabrielsson; Cecilia Jonasson; [2016-09-20]
  Nyckelord :Activity-Based Working; Boundaries; Space; Translation; Translation model;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Klarsynthet : om den filosofiska innebörden av "det närvarande och verkliga" i Clara - or, On Nature's Connection to the Spirit World av F. W. J. Schelling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Jonasson; [2011]
  Nyckelord :rationality; spirituality; qualitative aspect; phenomenology; dichotomies; irrational; reason; immediacy; knowing; knowledge; ideal; real; symbolism; intuition; clairvoyance; pre-rational; reflection; närvaro; verklighet; rationalitet; förnuft; spiritualitet; vetenskap; omedelbart vetande; kunskap; ideal; real; opposition; identitet; metafysik; fenomenologi; klarsynthet; symbolik; intuition; åskådning; dikotomier; reflektion; irrationalitet; för-rationell; kvalitativ aspekt;

  Sammanfattning : This essay aims to explore the philosophical meaning of the expression ”present and real” in Clara – or, On Nature’s Connection to the Spirit World by F. W. J. Schelling. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas möte med intensivvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anna Beckman; Cecilia Jonasson; Camilla Sandgren; [2004]
  Nyckelord :anhöriga; livshotande tillstånd; information; känslomässigt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett behov av människovänligt omhändertagande krävs inom intensivvårdens speciella omgivning. I alla möten reagerar individer på vrandra. Det bemötande anhöriga får påverkar dem och deras förmåga att klara av en krissituation. Syfte: Syftet med studien var att belysa mötet med intensivvården utifrån ett anhörigperspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Cecilia Jonasson.

Din email-adress: