Sökning: "Cecilia Jonasson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cecilia Jonasson.

 1. 1. The investment decision process of real estate owners : How to determine property uses in development projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Amanda Hjelte Jonasson; Cecilia Prick; [2018]
  Nyckelord :Property uses; real estate investment; decision theory; real estate development; Verksamhetstyper; fastighetsinvestering; beslutsteori; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Mixed-use developments have shown to have positive effects on areas’ attractiveness and have thus turned into a planning principle in Swedish urban areas. To ensure that a mix of property uses is obtained and that a sufficient amount of housing is built, many municipalities use constraints in the detailed development plans. LÄS MER

 2. 2. Translating Boundaries A study of Activity-Based Working at AstraZeneca

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Gabrielsson; Cecilia Jonasson; [2016-09-20]
  Nyckelord :Activity-Based Working; Boundaries; Space; Translation; Translation model;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Klarsynthet : om den filosofiska innebörden av "det närvarande och verkliga" i Clara - or, On Nature's Connection to the Spirit World av F. W. J. Schelling

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Jonasson; [2011]
  Nyckelord :rationality; spirituality; qualitative aspect; phenomenology; dichotomies; irrational; reason; immediacy; knowing; knowledge; ideal; real; symbolism; intuition; clairvoyance; pre-rational; reflection; närvaro; verklighet; rationalitet; förnuft; spiritualitet; vetenskap; omedelbart vetande; kunskap; ideal; real; opposition; identitet; metafysik; fenomenologi; klarsynthet; symbolik; intuition; åskådning; dikotomier; reflektion; irrationalitet; för-rationell; kvalitativ aspekt;

  Sammanfattning : This essay aims to explore the philosophical meaning of the expression ”present and real” in Clara – or, On Nature’s Connection to the Spirit World by F. W. J. Schelling. LÄS MER

 4. 4. Anhörigas möte med intensivvården : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Anna Beckman; Cecilia Jonasson; Camilla Sandgren; [2004]
  Nyckelord :anhöriga; livshotande tillstånd; information; känslomässigt stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett behov av människovänligt omhändertagande krävs inom intensivvårdens speciella omgivning. I alla möten reagerar individer på vrandra. Det bemötande anhöriga får påverkar dem och deras förmåga att klara av en krissituation. Syfte: Syftet med studien var att belysa mötet med intensivvården utifrån ett anhörigperspektiv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Cecilia Jonasson.

Din email-adress: