Sökning: "Cecilia Kolsmyr"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cecilia Kolsmyr.

  1. 1. Kommersiell omtanke : Socialt arbete i volontärresebyråers regi

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

    Författare :Cecilia Kolsmyr; Lorena Rodriguez Alvarez; [2016]
    Nyckelord :Volontärarbete; volontärturism; volontärer; barn; socialt arbete;

    Sammanfattning : Viljan att hjälpa människor har genom historien existerat och uttryckts i olika former av hjälparbete. En ny form av hjälparbete har uppstått i dagens samhälle där individer med ekonomiska resurser har möjlighet att bekosta och engagera sig i direkta sociala insatser utomlands genom kommersiella volontärresebyråer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Cecilia Kolsmyr.

Din email-adress: